dinsdag 18 februari 2020

Nieuwe vertraging voor werken in Olen-Centrum: weg blijft dicht

In de loop van maart mogelijk wel heropening in één rijrichting

De werken aan de doortocht in Olen-Centrum raken eind februari niet afgerond. De aannemer moet nog enkele taken uitvoeren vooraleer het verkeer in beide richtingen opnieuw door het dorp kan rijden. Wanneer de werken volledig klaar zullen zijn, is nog niet duidelijk. Wij onderzoeken momenteel wel de mogelijkheid om in de loop van maart al één rijrichting te heropenen.

Welke werken moeten er nog gebeuren? 

1. aanplanten van het groen 

De groenaanplanting wordt op dit moment uitgevoerd. 

2. opvullen voegen van de rijweg 

De voegen tussen de betonvakken moeten nog opgevuld worden. Eerst moet de aannemer de voegen nog inzagen en reinigen. Onmiddellijk daarna is de opvulling aan de beurt. Na het aanbrengen van de vullingen is er een dag uitharding nodig. 

Wanneer gepland?
Om de voegen te kunnen opvullen moet het droog en minstens 18 uur lang 5°C zijn. Door de vele regen van de afgelopen weken staat deze taak op de agenda in de week van 2 maart. We volgen de weersvoorspellingen op. 


3. schilderen wegmarkeringen op de gewestweg, in de zijstraten en op de fietspaden

Wegmarkeringen zoals lijnen op de weg en belijning om parkeervakken en zebrapaden aan te geven zijn nodig voor de veiligheid van elke weggebruiker. 


Wanneer gepland? De aannemer kan deze taak uitvoeren na de uithardingsperiode van de voegvullingen van de rijweg, zie puntje 2. Het wegoppervlak moet wel droog zijn. 

4. aanbrengen toplaag asfalt op de fietspaden

De fietspaden krijgen een toplaag in asfalt met een rode tint. De centrales die zo’n asfalt produceren, starten pas in maart na de winter- en onderhoudsperiode opnieuw op. Het gebrek aan asfalt brengt de grootste vertraging met zich mee. 

Wanneer gepland? De centrale kan het gewenste asfalt in de week van 16 maart produceren. De aannemer bekijkt of er nog een andere centrale is die eventueel vroeger kan produceren en leveren. Zodra we het asfalt hebben en de oppervlaktetemperatuur minstens 10°C bedraagt, brengt de aannemer de toplaag aan. 

Een langere periode van hinder 

De weg kan door de nog uit te voeren werken voorlopig niet opengesteld worden. We bekijken intussen wel of het mogelijk is om de gewestweg in de loop van maart al in één rijrichting te heropenen, namelijk van Herselt in de richting van Herentals. De aannemer onderzoekt samen met zijn onderaannemer op welke manier en onder welke voorwaarden dit kan. Het openstellen in één richting kan ten vroegste na het aanbrengen van de wegmarkeringen omwille van de veiligheid. Eén rijhelft moet sowieso afgesloten blijven zodat de aannemer op een veilige manier de fietspaden kan afwerken. 

Het dorpsplein en de parking op het plein zijn via de Sint-Maartenstraat nog steeds te allen tijde bereikbaar. Geen reden dus om een bezoekje aan jouw favoriete handelaar of horecazaak uit te stellen.

Wij doen ons best om de werken alsnog zo snel mogelijk te beëindigen. Hou de komende weken de website goed in de gaten. Zodra we nieuwe info hebben, kan je die daar onmiddellijk lezen.

donderdag 13 februari 2020

Slimme ledverlichting in Olen-Centrum en update

Woensdag 12 februari plaatste Fluvius de nieuwe led-armaturen op de verlichtingspalen.

Er werd gekozen voor ‘slimme ledverlichting’. Dat zijn ledverlichtingstoestellen die individueel bediend kunnen worden. Vanop afstand kunnen de branduren worden ingesteld of kan de lichtintensiteit verhoogd worden bijvoorbeeld in geval van noodsituaties, ongevallen of evenementen. De slimme leds melden zelf automatisch een defect aan netbedrijf Fluvius.

Daarnaast maakt het smart systeem voor de sturing van de verlichting ook smart city-toepassingen mogelijk zoals luchtkwaliteitsmeters, parkeerbegeleiding, veiligheidscamera’s of publieke wifi-netwerken. Het uitgebreide netwerk licht- en elektriciteitsmasten van Fluvius is immers ideaal voor de plaatsing van dat soort toestellen en er is ook telkens een elektriciteitsaansluiting aanwezig.slimme ledverlichting
Wat moet er nog gebeuren?

Tijdens de laatste fase is de asfaltering van het fietspad, de voegvulling van de rijweg, het aanbrengen van de wegmarkeringen (gewestweg, zijstraten en fietspaden) en het aanplanten van het groen aan de beurt. Momenteel zijn we nog aan het wachten op de levering van het asfalt. Zodra we hier meer nieuws over hebben van onze leverancier, bezorgen we jullie een nieuwe update, wellicht begin volgende week. Het weer kan mogelijk voor vertraging zorgen.

dinsdag 28 januari 2020

Woensdag 29 januari vervangen beschadigde betonvakken

Omwille van de weersvoorspellingen gaat de aannemer woensdag 29 januari de beschadigde betonvakken vervangen in plaats van vrijdag 31 januari. Het is absoluut verboden om, zelfs te voet of met de fiets, de werf te betreden zodra de aannemer gestart is met de betonstort. Ook tijdens de uithardingsfase vragen we om de werf zeker niet te betreden. Er is camerabewaking aanwezig om overtredingen te kunnen vaststellen.

woensdag 15 januari 2020

Herstellingswerken beschadigd beton vanaf 20 januari

Op maandag 20 januari start aannemer Superbeton met het uitbreken en afvoeren van de beschadigde betonvlakken. Ook treft hij de nodige voorbereidingen voor de nieuwe betonstort. Vermoedelijk duren deze werken tot en met vrijdag 24 januari. 

Op donderdag 30 januari stort de onderaannemer van Superbeton - onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden – nieuwe beton. Een dag later, op vrijdag 31 januari, wordt het bovenste betonlaagje terug afgewassen om zo een uitgewassen uitzicht te bekomen. 

maandag 13 januari 2020

Inzagen beschadigd beton op dinsdag 14 januari

Op dinsdag 14 januari zaagt de aannemer de beschadigde betonvlakken in die binnenkort opnieuw opengebroken en hersteld moeten worden. Het inzagen heeft als doel verdere scheuren te voorkomen en dient als voorbereiding voor de verdere uitbrekingswerken die later deze maand volgen. Over enkele dagen volgt er meer informatie.

Stand van zaken wegenwerken maandag 13 januari

Na de kerstvakantie heeft de aannemer de werken in Olen-Centrum terug hervat.


Welke werken voert hij momenteel uit? 

 • Hij werkt de verharde zones naast de rijweg in Bulestraat (onder meer voet- en fietspaden) verder af.
 • Hij vult de verschillende groenzones verder aan met teelaarde ter voorbereiding van de aanplantingswerken in februari.
 • Hij werkt verder aan de afwerking van het bufferbekken en de pompput in Ven.
 • Op dinsdag 14 januari zaagt de aannemer de beschadigde betonvlakken in die binnenkort opnieuw opengebroken en hersteld moeten worden. Het inzagen heeft als doel verdere scheuren te voorkomen en dient als voorbereiding voor de verdere uitbrekingswerken die later deze maand volgen.

Wat staat er de komende weken nog op het programma?

 • Aanleg fietsverbinding doorheen het centrum onder de Lindebomen 
 • Verbinden van het regenwaterstelsel met de gracht rond de pastorie. De gracht doet namelijk in de toekomst mee dienst als noodoverlaat bij extreme buien of problemen met de pompput.
 • Vanaf 20 januari start Fluvius met de plaatsing van de nieuwe verplichtingspalen. Half februari worden de nieuwe led-armaturen op de palen geplaatst.

werken in Bulestraat

maandag 23 december 2019

Geen werkzaamheden tijdens de kerstvakantie

De werken aan de dorpskern van Olen-Centrum liggen eventjes stil omwille van de kerstvakantie. De werf is momenteel opgeruimd en de straten zijn geveegd zodat bewoners en handelaars zo goed mogelijk bereikbaar zijn tijdens de eindejaarsperiode. De aannemer hervat de werken op maandag 6 januari. We danken je voor jouw begrip en wensen je een fantastische eindejaarsperiode!

Hier alvast enkele recente beelden:


Extra verlichting ter hoogte van oversteekplaatsen

Medewerkers van Technische Dienstverlening maakten een veilige oversteekplaats ter hoogte van Ven en de pastorie voor de actieve weggebruikers (fietsers/voetgangers). Voortaan wijst de kerstverlichting jou de juiste weg. 

Daarnaast bracht het lokaal bestuur ook extra verlichting aan tussen de parking op het dorpsplein en de lokale horecazaken/winkels en ter hoogte van het zebrapad aan basisschool Willem Tell. 

We wensen je alvast fijne eindejaarsfeesten!


kruispunt Ven-Pastorie overdag
kruispunt Ven-Pastorie 's avonds
oversteek dorpsplein-handelaars overdag
oversteek dorpsplein-handelaars 's avonds
oversteek aan Willem Tell overdag
oversteek aan Willem Tell 's avonds

donderdag 12 december 2019

Aanbrengen onderlaag asfalt fietspad

Op maandag 16 december plaatst de aannemer - bij gunstige weersomstandigheden - de onderlaag asfalt van het fietspad. Dit fietspad loopt aan beide kanten van de weg vanaf het tankstation Pollet aan Oosterwijkseweg tot aan Delhaize. Deze werken brengen geen extra hinder met zich mee.

Olenaars geven mee vorm aan de dorpskern van de toekomst: eerste beslissingen over inrichting zijn bekend

De dorpskern van Olen-Centrum ondergaat een metamorfose. Momenteel is de aannemer nog druk in de weer met wegen- en rioleringswerken aan de gewestweg N152 en Ven. In een volgende fase komt de inrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving en omliggende straten zoals Tramstraat, Herentalseweg en Sint-Maartenstraat aan bod. Tijdens de atelierweek in november kreeg je de kans om mee na te denken. Intussen zijn de eerste beslissingen over de toekomstige inrichting van de kern bekend.

Tijdens de atelierweek week van 12 tot en met 17 november zaten inwoners, scholen, hulpdiensten en handelaars mee aan de ontwerptafel. Ze bespraken thema’s als veiligheid, een gezonde en duurzame leefomgeving, het plein als bruisende ontmoetingsplek, het behoud van het historische karakter en het versterken van de kern en het ‘dorpgevoel’. 

De belangrijkste besluiten waren dat het gerust wat trager mag in het dorp, dat parkeerplaatsen nodig zijn voor handel en horeca en dat sluipverkeer niet gewenst is. 

Enkele belangrijke beslissingen voor de toekomst

Het college van burgemeester en schepenen ging meteen na de workshops aan de slag met alle input. Op basis van de voorstellen en bezorgdheden van de inwoners, partners en experten nam het inmiddels al enkele belangrijke beslissingen over hoe de dorpskern verder moet ingericht worden. 

Inrichting plein 

Eén van de beslissingen gaat over de look-and-feel van het driehoekige plein, omzoomd door bomen. Dit plein wordt in de toekomst zo ingericht dat het een geheel uitstraalt. De zorg voor de aanwezige bomen en de garantie op maximale veiligheid blijven belangrijk. Samen met de ateliergroep is gekozen voor een multifunctioneel en deels verhard plein waar plaats is voor evenementen, kermissen en ambulante handel. Er komen meer zitplekken en speelse elementen. Onze historische elementen zoals de potten, de pomp en het boerke, blijven zeker ook aanwezig. 

Parkeergelegenheid 

De meerderheid van de deelnemers vond dat er geen parkeermogelijkheden mochten verdwijnen in Olen-Centrum maar dat ze wel anders ingericht mogen worden. Het college nam op dit vlak volgende beslissingen: 
 • Het aantal parkeermogelijkheden blijft behouden. 
 • We gaan de voordelen van kort- en langparkeren onderzoeken. 
 • Er komen wegwijzers zodat je snel en eenvoudig de parking aan het dorpsplein kan bereiken. 
 • Er komen fietsparkings op het plein.
Verkeerssnelheid 

De deelnemers van de atelierweek vroegen om in verschillende straten zone 30 te voorzien. Het college stemde al in met zone 30 voor Dorp, Sint-Maartenstraat en Processieweg in combinatie met fietsstraten.

Voor de Herentalseweg en Tramstraat is er nog geen beslissing genomen. Er komt eerst nog een onderzoek naar de impact op de verkeersdoorstroming, de mogelijkheid om controles uit te voeren en welke inrichting maximale veiligheid voor de fietsers biedt. In elk geval moet de inrichting zorgen voor trager verkeer. 

Veilige schoolomgeving 

Ook een verkeersveilige en verkeersluwe schoolomgeving kwam geregeld ter sprake tijdens de atelierweek. Een knip in Voortkapelseweg of Kattestraat kan hier mee voor zorgen. Aan de hand van proefopstellingen onderzoeken we welke plaats het meest geschikt is voor deze knip. 

Hoe gaat het verder? 

Na de voorstelling van de beslissingen aan de deelnemers van de atelierweek en de bezoekers van Olen-Jaarmarkt kregen we nog wat kritische vragen en voorstellen. We nemen alle feedback mee en werken verder aan de uitwerking van het plan. Hierbij moeten er, door de grote hoeveelheid aan input, nog enkele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Zodra er een gedetailleerd ontwerpplan op de tafel ligt, stellen we dit graag terug aan je voor tijdens een infomarkt waarbij je opnieuw met ons in dialoog kan gaan. We streven ernaar om het grootste deel van de herinrichting in 2020-2025 te realiseren.


atelierweek


atelierweek
Vragen over de eerste beslissingen? Neem contact op met Mens en Ruimte via mens.ruimte@olen.be of 014 27 95 08. 

woensdag 11 december 2019

Werken doortocht Olen-Centrum niet klaar voor jaarwisseling

Kruispunt Boerenkrijglaan terug open vanaf vrijdag 
De werken aan de doortocht in Olen-Centrum raken voor het einde van het jaar niet afgerond. Een aantal onvoorziene situaties, zoals de recente betonvernielingen en enkele extra werken die oorspronkelijk niet in de planning stonden, liggen aan de basis van de opgelopen vertraging. De finishdatum verschuift van vlak voor de jaarwisseling naar eind februari 2020. Tot dan blijft de gewestweg N152 dicht. Het kruispunt Boerenkrijglaan-N152 gaat wel al vanaf vrijdag 13 december terug open. 

Extra werken met oog op verbetering

De opgelopen vertraging komt deels door de extra werken die het lokaal bestuur Olen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet uitvoeren. Oorspronkelijk was het bijvoorbeeld de bedoeling om enkel het asfalt te vervangen boven de riolering vanaf het tankstation Pollet op de Oosterwijkseweg tot en met het kruispunt Boerenkrijglaan. Inmiddels kreeg deze zone een volledig nieuw wegdek, een nieuwe parkeerzone en verbeterde voet- en fietspaden. Dat is een meerwaarde voor de inwoners waar logischerwijze enkele extra werkdagen tegenover stonden. 

Herstellingswerken beschadigd beton

Nog een reden voor de langere duurtijd zijn de beschadigde betondelen die opnieuw opengebroken en aangelegd moeten worden. Een deel van die beschadigingen is te wijten aan de recente vandaalstreken waarbij enkele mensen door het net aangelegd beton liepen. Daarnaast is er ook een probleem met de betondekking op een stuk wegdek waar de onderaannemer van Superbeton een tijdje geleden beton stortte. De kwaliteit voldeed niet aan de eisen van het Agentschap Wegen en Verkeer dat beheerder is van deze gewestweg. Ook dat stuk moet de aannemer heraanleggen. Bijkomend deden ook enkele noodzakelijke maar ingrijpende werken aan de nutsleidingen de planning wat uitlopen. 

Streefdatum eind februari 2020

Zowel het lokaal bestuur Olen als de aannemer beseffen dat de verlate openstelling van de gewestweg extra hinder met zich meebrengt. Ze doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk af te ronden. De werken zijn natuurlijk onderhevig aan het weer. Als alles meezit, is de gewestweg N152 volledig afgewerkt tegen eind februari 2020. Tegen dan moet Fluvius ook de nieuwe openbare verlichting geplaatst hebben. 

Kruispunt Boerenkrijglaan terug open 

In tussentijd blijft de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd van kracht. Ook het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven blijft zoals tot op heden open voor plaatselijk verkeer. 

Inmiddels zijn de werken ter hoogte van N152-Boerenkrijglaan bijna afgelopen. Vanaf vrijdag 13 december gaat ook dat kruispunt opnieuw in beide richtingen open.

Voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton geldt nog steeds de ruimere omleiding langs Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West van de E313 te bereiken.
dinsdag 22 oktober 2019

Herinnering: kruispunt N152-Boerenkrijglaan dicht vanaf 28 oktober

Vanaf maandag 28 oktober gaat het kruispunt N152-Boerenkrijglaan dicht voor verdere afwerking. Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan in- of uitrijden doe je vanaf dan best via Oevel en Oosterwijk. Ook het kruispunt N152-Bulestraat blijft afgesloten.

Lokale omleiding voor -3,5 ton 

De lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd blijft gelden. Op het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven kan je de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd.
Tip: De handelaars ter hoogte van het dorpsplein, Bulestraat en omliggende straten blijven bereikbaar. Je kan je wagen achterlaten op het dorpsplein of in Bulestraat/Het Bremmeken en van daaruit te voet verder gaan. Je kan gebruikmaken van de tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel.

omleiding lokaal verkeer -3,5 ton


Fiets of te voet 

Met de fiets volg je dezelfde omleidingen als deze voor lokaal verkeer -3,5 ton. Hier en daar kan je ook gebruikmaken van de verschillende trage wegen zoals het Slenterstraatje (trage weg tussen Kattestraat en Tramstraat), Binnendoor (trage weg tussen Tramstraat en Sint-Maartenstraat) en het Schoolpaddeke (trage weg tussen Bulestraat en Drogebroodstraat). Moet je specifiek ter hoogte van de werken zijn? Er is een tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel aan het kruispunt Drogebroodstraat-Dorp. Hier kan je te voet of met de fiets aan je hand de werfzone oversteken.

De Lijn

Voor reizigers die gebruikmaken van de bussen van De Lijn verandert er niets.

Omleiding doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton

Voor doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost verder rijden. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route.

omleiding doorgaand verkeer

vrijdag 18 oktober 2019

Kruispunt Boerenkrijglaan één week langer open: dicht vanaf 28 oktober

De afgelopen dagen communiceerden we via allerlei kanalen dat zowel het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 als het kruispunt Boerenkrijglaan-gewestweg N152 vanaf maandag 21 oktober dichtgaan voor alle verkeer, ook voor zachte weggebruikers. 

Kruispunt Bulestraat dicht vanaf 21/10, kruispunt Boerenkrijglaan vanaf 28/10 

Na nieuwe planningsbesprekingen is beslist om het kruispunt met Boerenkrijglaan één week langer open te houden. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan gaat dus dicht op 28 oktober in plaats van 21 oktober. 
Deze wijziging komt de lokale mobiliteit ten goede. 

De aannemer legt in de week van 21 oktober riolering aan vanaf het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 tot 50 meter in de Bulestraat. Dit kruispunt gaat dus wel dicht op maandag 21 oktober en dit tot het einde van het jaar voor de verdere afwerking. 

Vanaf maandag 28 oktober (*) voert de aannemer dezelfde rioleringswerken uit op het kruispunt met Boerenkrijglaan. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan gaat vanaf dan dicht tot het volledig afgewerkt is. Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan in- of uitrijden doe je vanaf dan best via Oevel en Oosterwijk.  

* Merk je in het begin weinig beweging in de werfzone ter hoogte van Boerenkrijglaan, dan is de aannemer wellicht nog eventjes bezig ter hoogte van Bulestraat. Rioleringswerken zijn immers onderhevig aan allerlei externe factoren.

kruispunt Boerenkrijglaan
Langere duurtijd werken Boerenkrijglaan 

Oorspronkelijk ging de aannemer vanaf tankstation Pollet tot en met het kruispunt Boerenkrijglaan enkel het asfalt vervangen boven de riolering. Met het oog op verdere verbetering heeft het lokaal bestuur Olen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslist om ook deze zone te voorzien van een nieuw wegdek, een nieuwe parkeerzone en verbeterde voet- en fietspaden. Het lokaal bestuur maakte hiervoor meer dan 100.000 euro extra vrij. 

Deze recente beslissing heeft natuurlijk wel gevolgen voor de verdere planning. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan moet langer dicht dan voorzien, wellicht tot het einde van het jaar. We evalueren de situatie doorheen de tijd en proberen, naargelang de werken vorderen, alvast de verbinding Boerenkrijglaan-Kattestraat zo snel mogelijk weer open te stellen. 

En verder? 

Het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven wordt vanaf 21 oktober gedeeltelijk terug opengesteld. Je kan dan opnieuw de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd. Je kan via dat kruispunt nog niet de gewestweg N152 oprijden. Er moeten immers nog enkele werken gebeuren, voornamelijk op het gedeelte N152, en we vermijden zo ook bovengemeentelijk sluipverkeer. We volgen de situatie op en bekijken of er extra maatregelen nodig zijn. Verder blijft ook de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd gelden. 

maandag 14 oktober 2019

Geef mee vorm aan onze dorpskern tijdens de atelierweek van 12 tot en met 17 november

De dorpskern van Olen-Centrum ondergaat een metamorfose. Momenteel is de aannemer druk in de weer met wegen- en rioleringswerken ter hoogte van de gewestweg N152 en Ven. Als alles goed gaat, eindigen deze werken eind dit jaar. Toch betekent dit niet dat de vernieuwing van de dorpskern er dan effectief opzit. In een volgende fase* staan we stil bij de inrichting van het dorpsplein en straten zoals Tramstraat, Herentalseweg en Sint-Maartenstraat. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Deze fase start nog niet onmiddellijk. In de eerste helft van 2020 nemen we de tijd om de plannen te finaliseren en alles voor te bereiden. De startdatum van de werken volgt pas later.


Jouw feedback telt

Welke maatregelen zorgen ervoor dat jij je veilig voelt op straat? Hoe kunnen we volgens jou de bereikbaarheid van de dorpskern vergroten? Wat versta jij onder een duurzame publieke ruimte? Hoe kunnen we de handel en horeca versterken? En hoe slagen we erin onze dorpskern nog gezelliger te maken? Jouw mening telt!

Van dinsdag 12 tot en met zondag 17 november slaat het ontwerpbureau Stramien zijn tenten op in Olen. Tijdens deze week krijg je als inwoner de kans om samen met partners - denk aan scholen, hulpdiensten, handelaars en zorgverstrekkers - en experten aan te schuiven aan de ontwerptafel. Onder begeleiding van een participatiedeskundige kan je jouw ideeën, ervaringen en inzichten prijsgeven en luisteren naar wat andere inwoners of experten belangrijk vinden. De ontwerpers van Stramien zetten gedurende de hele week de ideeën van alle aanwezigen om in schetsen. Bedoeling is zo om op het einde van de week een gedragen, duurzaam ontwerp klaar te hebben dat een duidelijk beeld geeft van hoe de dorpskern er in de toekomst moet uitzien.

Neem deel aan de workshops

Heb je interesse om deel te nemen aan de atelierweek? Je bent van harte welkom tijdens de workshops in de spiegeltent op het dorpsplein.
 • dinsdag 12 november van 19.30 tot 22.00 uur - workshop 1
inhoud sessie: toelichting van het proces en kader, inspiratiemoment en samen analyseren van het ruimtegebruik
 • donderdag 14 november van 19.30 tot 22.00 uur - workshop 2
inhoud sessie: delen van de resultaten uit sessie 1 en verdere uitwerking aan de hand van schetsen en dialoogtafels
 • zaterdag 16 november van 13.30 tot 16.00 uur - workshop 3
inhoud sessie: delen van de resultaten uit sessie 2, het toekomstbeeld omzetten in de praktijk en evaluatiemoment

Vooraf inschrijven voor de workshops is niet nodig. De workshops bouwen op elkaar voort waardoor het aangewezen is om alle sessies bij te wonen. Ben je toch belet voor één van de drie workshops maar wil je alsnog graag deelnemen, dan is dit geen ramp. Ook dan ben je nog altijd welkom.


Ontdek de (voorlopige) resultaten

Wil je liever geen input geven maar ben je wel benieuwd naar het (voorlopige) resultaat? Op woensdag- en donderdagnamiddag kan je in de spiegeltent de voorlopige resultaten komen bekijken.

Tijdens Olen-Jaarmarkt op zondag 17 november onthult het ontwerpbureau doorlopend tussen 9.00 en 12.00 uur de definitieve uitkomst van de atelierweek. Een niet te missen infomoment voor iedereen die wil weten hoe Olen-Centrum er in de toekomst zal uitzien.

dinsdag 8 oktober 2019

Twee kruispunten dicht vanaf 21 oktober

Vanaf maandag 21 oktober verandert de verkeerssituatie in Olen-Centrum. Het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 en het kruispunt Boerenkrijglaan-gewestweg N152 gaan dan dicht voor alle verkeer, ook voor zachte weggebruikers. Dit tot het einde van het jaar.

Welke werken vinden er plaats vanaf 21 oktober? 
De aannemer voorziet ter hoogte van de kruispunten Bulestraat-gewestweg N152 en Boerenkrijglaan-gewestweg N152 nieuwe riolering en brengt de verdere afwerking in orde.

Ook de ‘knip’ in de verbinding met Sint-Maartenstraat wordt in deze fase definitief gemaakt. Deze knip betekent dat, zodra de gewestweg N152 terug toegankelijk is, gemotoriseerd verkeer de Sint-Maartenstraat voortaan niet meer kan in- en uitrijden vanaf/in de richting van de gewestweg N152 of Bulestraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog gewoon door. De marktkraampjes verhuizen naar het doodlopend kasseibaantje Dorp.


Zodra de gewestweg N152 terug toegankelijk is, kan gemotoriseerd verkeer vanuit Bulestraat enkel nog links (richting Herselt) of rechts afslaan (richting Herentals). De oversteek maken richting het dorpsplein kan dan niet meer door de zogenoemde ‘knip’. Vanuit de richting van Herentals kan gemotoriseerd verkeer vanaf dan enkel nog rechtdoor rijden richting Herselt. Verkeer komende vanuit Herselt kan rechtdoor rijden richting Herentals of afslaan richting Bulestraat.

Hoe geraak je vanaf 21 oktober nog op jouw bestemming?


Lokaal verkeer -3,5 ton  

Het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven wordt vanaf 21 oktober gedeeltelijk opengesteld. Vanaf dan kan je opnieuw de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd. De gewestweg N152 oprijden vanaf Ven of Herentalseweg blijft wel nog een tijdje onmogelijk. We volgen de situatie op en bekijken of er extra maatregelen nodig zijn.

Verder blijft ook de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd gelden.

Tip: De handelaars ter hoogte van het dorpsplein, Bulestraat en omliggende straten blijven bereikbaar. Je kan je wagen achterlaten op het dorpsplein of in Bulestraat/Het Bremmeken en van daaruit te voet verder gaan. Je kan gebruikmaken van de tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel.


Klik op de foto om deze te vergroten.

Bereikbaarheid Drogebroodstraat en Boerenkrijglaan

Is Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan je eindbestemming, dan rijd je deze straat best in en uit via Oevel en Oosterwijk.

Te voet of met de fiets
Verplaatsingen te voet of met de fiets blijven de beste keuze. Met de fiets volg je dezelfde omleidingen als deze voor lokaal verkeer -3,5 ton. Hier en daar kan je ook gebruikmaken van de verschillende trage wegen zoals het Slenterstraatje (trage weg tussen Kattestraat en Tramstraat), Binnendoor (trage weg tussen Tramstraat en Sint-Maartenstraat) en het Schoolpaddeke (trage weg tussen Bulestraat en Drogebroodstraat). 


Moet je specifiek ter hoogte van de werken zijn? De aannemer voorziet een oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel aan het kruispunt Drogebroodstraat-Dorp. Hier kan je te voet of met de fiets aan je hand de werfzone oversteken.

Lijnbussen
Voor reizigers die gebruikmaken van de bussen van De Lijn verandert er niets. De situatie blijft zoals in september, namelijk:


 • Lijnen 305 (Leuven - Aarschot - Herentals - Turnhout) en 541 (Westerlo - Voortkapel - Herentals) volgen nog steeds in beide richtingen de omleiding langs Kattestraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals of Geel/Westerlo te rijden. 

Klik op de foto om deze te vergroten.
 • Lijnen 540 (Westerlo - Herentals) en 542 (Geel Industrie - Olen - Herentals) volgen in beide richtingen nog steeds een omleiding langs Industrielaan om richting Herentals of Geel/Westerlo te rijden.
Klik op de foto om deze te vergroten.
Meer gedetailleerde info over de op- en afstaphaltes vind je op www.delijn.be

Omleiding doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton

Ook voor doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton (lees: verkeer dat niet specifiek in Olen-Centrum moet zijn) verandert er niets. Voor hen geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost verder rijden. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route.
Klik op de foto om deze te vergroten.