Stand van zaken

UPDATE 10 DECEMBER 2019


Recent uitgevoerd:

  • laatste aanleg van riolering in kruispunten Bulestraat en Boerenkrijglaan, gevolgd door aanleg van verharding
  • plaatsing van verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat
  • aanleg van asfalt op Oosterwijkseweg

Momenteel in uitvoering:
  • bermverhardingen gewestweg
  • afwerken laatste deel Oosterwijkseweg
  • grondwerken rond bufferbekken Ven en buffergrachten ten noorden van Ven
  • afwerken uitstroomkokers (kokers onder de weg om het water makkelijker van de ene naar de andere plaats door te voeren), schanskorven en taludbeschoeiing (beiden om het inkalven/afzakken van grond tegen te gaan)

Latere geplande werken:
  • aanpassen van beton- en asfaltverhardingen
  • indien het weer het toelaat staat de onderlaag asfalt van de fietspaden ingepland op 16 december
  • aanleg en aanplanting van groenzones, bomen, struiken,...