woensdag 12 september 2018

Voorbereidingswerken doortocht Olen-Centrum in Ven en op N152

Op maandag 1 oktober starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de realisatie van de doortocht in Olen-Centrum. Concreet worden er waterleidingen vervangen in Ven en op de N152. Bewoners ontvangen een brief met de nodige info.

Gedurende de werken in Ven, waarbij er zowel gewerkt wordt op als naast de rijbaan, wordt doorgaand verkeer omgeleid via Het Bremmeken.

De waterleidingen aan de N152 worden vervangen ter hoogte van de bermen, waardoor doorgaand verkeer hier wel mogelijk blijft.

Na de grotere werkzaamheden van Pidpa voeren ook Telenet, Proximus en Eandis kleinere werken uit.

De voorbereidende werken zullen vermoedelijk tegen het einde van het jaar afgerond zijn (duurtijd: zo’n 3 maanden). Nadien start de aannemer aan de realisatie van de heraanleg van de gewestweg N152. Meer info volgt later.

de werken op kaart