vrijdag 18 oktober 2019

Kruispunt Boerenkrijglaan één week langer open: dicht vanaf 28 oktober

De afgelopen dagen communiceerden we via allerlei kanalen dat zowel het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 als het kruispunt Boerenkrijglaan-gewestweg N152 vanaf maandag 21 oktober dichtgaan voor alle verkeer, ook voor zachte weggebruikers. 

Kruispunt Bulestraat dicht vanaf 21/10, kruispunt Boerenkrijglaan vanaf 28/10 

Na nieuwe planningsbesprekingen is beslist om het kruispunt met Boerenkrijglaan één week langer open te houden. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan gaat dus dicht op 28 oktober in plaats van 21 oktober. 
Deze wijziging komt de lokale mobiliteit ten goede. 

De aannemer legt in de week van 21 oktober riolering aan vanaf het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 tot 50 meter in de Bulestraat. Dit kruispunt gaat dus wel dicht op maandag 21 oktober en dit tot het einde van het jaar voor de verdere afwerking. 

Vanaf maandag 28 oktober (*) voert de aannemer dezelfde rioleringswerken uit op het kruispunt met Boerenkrijglaan. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan gaat vanaf dan dicht tot het volledig afgewerkt is. Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan in- of uitrijden doe je vanaf dan best via Oevel en Oosterwijk.  

* Merk je in het begin weinig beweging in de werfzone ter hoogte van Boerenkrijglaan, dan is de aannemer wellicht nog eventjes bezig ter hoogte van Bulestraat. Rioleringswerken zijn immers onderhevig aan allerlei externe factoren.

kruispunt Boerenkrijglaan
Langere duurtijd werken Boerenkrijglaan 

Oorspronkelijk ging de aannemer vanaf tankstation Pollet tot en met het kruispunt Boerenkrijglaan enkel het asfalt vervangen boven de riolering. Met het oog op verdere verbetering heeft het lokaal bestuur Olen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslist om ook deze zone te voorzien van een nieuw wegdek, een nieuwe parkeerzone en verbeterde voet- en fietspaden. Het lokaal bestuur maakte hiervoor meer dan 100.000 euro extra vrij. 

Deze recente beslissing heeft natuurlijk wel gevolgen voor de verdere planning. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan moet langer dicht dan voorzien, wellicht tot het einde van het jaar. We evalueren de situatie doorheen de tijd en proberen, naargelang de werken vorderen, alvast de verbinding Boerenkrijglaan-Kattestraat zo snel mogelijk weer open te stellen. 

En verder? 

Het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven wordt vanaf 21 oktober gedeeltelijk terug opengesteld. Je kan dan opnieuw de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd. Je kan via dat kruispunt nog niet de gewestweg N152 oprijden. Er moeten immers nog enkele werken gebeuren, voornamelijk op het gedeelte N152, en we vermijden zo ook bovengemeentelijk sluipverkeer. We volgen de situatie op en bekijken of er extra maatregelen nodig zijn. Verder blijft ook de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd gelden.