dinsdag 30 april 2019

Omleiding vanaf 6 mei terug via Tramstraat en gewijzigde route De Lijn

Maandag 6 mei start aannemer Superbeton uit Herselt met de echte werken aan de dorpskern in Olen-Centrum.

Waar werkt de aannemer?


Eerst vinden er riolerings- en wegenwerken plaats ter hoogte van Ven waardoor de straat tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer. Bewoners ontvangen van de aannemer een brief met meer informatie.

Later schuiven de werken verder op richting gewestweg N152 tot aan Boerenkrijglaan.

Omleiding plaatselijk verkeer -3,5 ton


Vanaf maandag 6 mei loopt de omleiding voor plaatselijk verkeer -3,5 ton opnieuw via Tramstraat (in plaats van Kattestraat), Herentalseweg en Hezewijk.

Omleiding doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton


Voor alle doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton (lees: verkeer dat niet in Olen-Centrum moet zijn) geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost, achter de werken, je weg verder te zetten. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route. 

Klik op de foto om deze te vergroten.


Omleiding bussen De Lijn in beide richtingen


Lijnen 540, 542, 305, 541 en 946 volgen vanaf maandag 6 mei IN BEIDE RICHTINGEN de omleiding langs Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals of Geel/Westerlo te rijden.

Volgende haltes worden bijgevolg voorlopig niet bediend:
  • Dorp (in beide richtingen)
  • Kleine Landeigendom (in beide richtingen)
  • Industrielaan (richting Westerlo)

De Lijn voorziet op volgende locaties vervanghaltes voor de bovenvermelde lijnen:
  • in Tramstraat, aan achterzijde van gemeentehuis (in beide richtingen)
  • op de gewestweg N152 ter hoogte van het kruispunt met Industrielaan (in beide richtingen)

De tijdelijke bushalte in Kattestraat verschuift dus opnieuw naar Tramstraat. Je vindt de halte aan de achterzijde van het gemeentehuis. Je kan er ook je fiets veilig kwijt in de fietsenstalling.

Download hier het plannetje van De Lijn.

Klik op de foto om deze te vergroten.

vrijdag 19 april 2019

Werken ter hoogte van Sint-Maartenstraat

Op dinsdag 23 april wordt er een doorsteek gemaakt ter hoogte van Sint-Maartenstraat, aan de overzijde van frituur De Nieuwe Wannes in Olen-Centrum. Hierdoor kan verkeer komende vanuit Bulestraat en gewestweg N152 tijdelijk de Sint-Maartenstraat niet inrijden. Verkeer komende vanuit Noorderwijk rijdt best via Herentalseweg om naar St.-Jozef-Olen of O.-L.-V.-Olen te rijden.

klik op de foto om deze te vergroten

woensdag 17 april 2019

Twee dagen geen doorgang in Bulestraat

De verkeerslichten in de Bulestraat ter hoogte van ‘het Schoolpaddeke’ worden over enkele maanden vernieuwd. Het kruispunt wordt onder meer uitgerust met een strafroodsysteem (te snel rijden= rood licht). Ter voorbereiding moet er een wachtbuis gestoken worden onder de rijweg. 

Om deze voorbereidende werken te kunnen uitvoeren, wordt het kruispunt Bulestraat-Het Bremmeken op woensdag 24 en donderdag 25 april afgesloten. 
  • Woon je in de Bulestraat tussen de verkeerslichten aan het Schoolpaddeke en de gewestweg N152, dan kan je gedurende twee dagen je woning met de wagen enkel bereiken via de N152. Hetzelfde geldt voor wanneer je een handelaar in deze kleine zone wil bereiken. 
  • Woon je in Het Bremmeken dan kan je de straat gedurende twee dagen niet inrijden via Bulestraat.
  • Gebruik je normaal de Bulestraat om door het centrum te rijden dan rijd je best om via Industrielaan naar Hezewijk.
Te voet en met de fiets kan je de werken wel passeren.

Lijnen 540 en 542

De bussen van De Lijn (lijnen 540 en 542) volgen gedurende twee dagen in beide richtingen een omleiding via Industrielaan. Hierdoor bedienen de lijnen 540 en 542 volgende haltes niet: Industrielaan richting Geel/Westerlo, Kleine Landeigendom, Olen Dorp en Bulestraat. De andere op- en afstapplaatsen blijven behouden. Wegens de korte tijdspanne is het voor De Lijn niet haalbaar een vervanghalte te plaatsen ter hoogte van Paradijs maar de bus zal er wel stoppen. De halte Industrielaan richting Herentals wordt wel nog steeds bediend, net zoals de haltes Brug over E313 in beide richtingen.


klik op de foto om deze te vergrotenmaandag 15 april 2019

Infomarkt op woensdag 24 april

Vanaf maandag 6 mei start aannemer Superbeton uit Herselt met de echte werken aan de dorpskern. Valt het weer mee en blijft de werf gespaard van onvoorziene omstandigheden, dan eindigen de werken normaal eind december.

Heb je nog een specifieke vraag over de werken in Olen-Centrum of wil je graag de plannen op groot formaat bekijken? Het kan tijdens de infomarkt op woensdag 24 april tussen 20.00 en 22.00 uur in het gemeentehuis, Dorp 1

Deze infomarkt is geen traditionele infoavond waar je vanop een stoel info verkrijgt over de werken. Het is eerder een interactief moment waar je met specifieke vragen terechtkan. 

Je kan tijdens deze avond vrij de werkplanning en omleiding komen bekijken op grote panelen, een filmpje zien van Aquafin over de gang van zaken van riolerings-, afkoppelings- en wegenwerken of vragen stellen aan de specialisten ter zake. Alle betrokken partijen - het lokaal bestuur Olen, het Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV), Aquafin, aannemer Superbeton, studiebureau Stramien/Ara en de bevoegde schepenen – zijn aanwezig. 

Een bezoek brengen aan de infomarkt is geen verplichting. Alle info over de werken verneem je immers ook via al onze andere on- en offline kanalen. Woon je in Olen- Centrum en heb je een specifieke vraag, bijvoorbeeld over het afkoppelen van je woning, dan is de infomarkt echter wel een zeer interessant gegeven.

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum: de plannen, hinder en omleidingen

Na enkele maanden van nutswerken in Olen-Centrum, is het binnenkort echt zover. Vanaf maandag 6 mei start aannemer Superbeton uit Herselt met de echte werken aan de dorpskern. Valt het weer mee en blijft de werf gespaard van onvoorziene omstandigheden, dan eindigen de werken normaal eind december. 

Wat staat er te gebeuren? 

Vanuit Ven – een zijstraat van de gewestweg N152 – legt de aannemer een regenwaterriolering aan. Die riolering wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Boerenkrijglaan. Langs het volledige traject van deze riolering krijgt ook het openbaar domein een opfrissing. De rijweg en fiets- en voetpaden worden heraangelegd. Dit alles heeft tot doel om al het verkeer vlotter maar vooral veiliger doorheen het centrum te loodsen. 


werkzone: klik op de foto om deze te vergroten
Welke hinder mag je verwachten? 

De aannemer start op maandag 6 mei ter hoogte van de dries in Ven. Op dat moment is er nog steeds eenrichtingsverkeer mogelijk op de gewestweg N152 van Herentals naar Herselt. De huidige omleidingen blijven van kracht.  

Eind mei is de gewestweg aan de beurt. Vanaf dan wordt de N152 in beide richtingen afgesloten vanaf het kruispunt N152-Herentalseweg-Ven tot vlak voor het kruispunt N152- Bulestraat. Naarmate de rioleringswerken vorderen wordt de gewestweg steeds verder afgesloten. Tegen eind augustus is de volledige gewestweg in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tot en met het kruispunt met de Boerenkrijglaan. Het oversteken van de gewestweg kan nog wel, echter niet overal en niet altijd. We communiceren tijdig waar dit op welk moment mogelijk is. 


Omleidingen 

Plaatselijk verkeer -3,5 ton volgt in beide richtingen de gekende omleiding via Tramstraat (af en toe Kattestraat), Herentalseweg en Hezewijk. Gebruik je normaal de Bulestraat om door het centrum te rijden dan zal je op termijn omgeleid worden via Industrielaan naar Hezewijk. Daar pik je dan in op de hierboven vermelde omleidingsroute. 

Voor alle doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton (lees: verkeer dat niet in Olen-Centrum moet zijn) geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost, achter de werken, je weg verder te zetten. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route. 

We vragen iedere auto-, motor- en vrachtwagenbestuurder om zeker de eerste dagen tijdig te vertrekken en steeds de voorziene omleidingen te gebruiken. Zoek geen sluipwegen in de buurt van de werken. Dit laatste zorgt enkel voor onnodige extra hinder en frustraties. 

De bussen van De Lijn volgen dezelfde omleidingen als hierboven vermeld. Wanneer een halte (tijdelijk) niet wordt bediend, hangt dit steeds uit aan de desbetreffende halte. Ook naar de eventuele vervanghalte wordt hier verwezen. Moet je de bus nemen in Olen-Centrum, zorg er dan voor dat je steeds op tijd naar de halte vertrekt. Het lokaal bestuur Olen communiceert tijdig over routewijzigingen bij De Lijn. Hou zeker ook altijd de website van De Lijn in de gaten en gebruik de routeplanner. De informatie op deze website is steeds up-to-date.

Tip: moet je een korte verplaatsing doen in de buurt van de werf? Probeer dan zoveel mogelijk te stappen of fietsen. Fietsverkeer kan gebruikmaken van de vele zijwegen of de plaatselijke omleiding voor -3,5 ton volgen. Voor voetgangers voorziet het lokaal bestuur doorsteken per fase in de mate van het mogelijke. Hierover communiceren we te gepasten tijde. 


Klik op de foto om deze te vergroten


Parkeergelegenheid

De bereikbaarheid van winkels en middenstand wordt maximaal gegarandeerd. Ga je er naartoe met de fiets, stap dan wel af in of in de nabijheid van de werfzone. Ongelijk terrein of gestockeerd materiaal kan jouw pad op dat moment kruisen. Te voet kan je in deze situaties veiliger en makkelijker passeren. Ga je toch met de wagen, dan vind je hieronder een overzichtskaartje met parkeergelegenheid in de buurt. 


Klik op de foto om deze te vergroten


Wil je meer gedetailleerde info over de werken in Olen-Centrum?

Lees hier een uitgebreid dossier met daarin alle details over de geplande werken: de projectzone, het verloop van de werken, de concrete timing, de hinder en omleidingen. Je kan het dossier ook afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, Dorp 1.

vrijdag 5 april 2019

Tramstraat op maandag 8 april niet bereikbaar vanaf gewestweg N152

Op maandag 8 april voert de aannemer werken uit aan het kruispunt Tramstraat – gewestweg N152 ter hoogte van apotheek Van Schoubroeck. Hierdoor is de Tramstraat gedurende maximaal één dag afgesloten vanaf de gewestweg N152. Plaatselijk verkeer kan de Tramstraat enkel in- en uitrijden vanaf het kruispunt met de Voortkapelseweg.

dinsdag 2 april 2019

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum: de concrete plannen

Vanaf maandag 6 mei starten de echte werken aan de dorpskern in Olen-Centrum. Deze werken duren vermoedelijk tot het einde van het jaar.

Dit gaat er gebeuren ...

Veilige en rustige doortocht

Er komt een rustiger en veiliger verkeersverloop vanaf het kruispunt met de Herentalseweg tot aan de andere kant van het centrum ter hoogte van het kruispunt met de Tramstraat. Verkeerslichten aan Bulestraat en Tramstraat moeten het verkeer doorheen het centrum beter doseren. Grondige verkeerssimulaties hebben de haalbaarheid en effectiviteit ondertussen bewezen.

Groen plein met ruimte voor allerlei activiteiten

Het lokaal bestuur Olen plant meer ruimte voor groen op het dorpsplein en voor allerhande festiviteiten die de gemeente doen bruisen. Daarvoor moet het kruispunt N152-Bulestraat een veiligere inrichting krijgen. Doormiddel van een ‘knip’ in de verbinding tussen de Bulestraat en Sint-Maartenstraat kunnen auto’s in de toekomst niet meer dwars over het driehoekige plein rijden. Het verkeer wordt afgeleid naar
Herentalseweg of Tramstraat. De mogelijkheid om in enkelrichting rond het plein te rijden blijft bestaan.

Gewijzigde verkeerssituatie

Om de doorstroming op de gewestweg N152 te verbeteren zal ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat het verkeer komende van Herentals niet langer de Bulestraat mogen inrijden. Een lange voorsorteerstrook zou immers nodig zijn om hier het verkeer niet langer op te houden. De komst van deze voorsorteerstrook zou betekenen dat de prachtige historische lindes moeten verdwijnen en dat het centrum herleid wordt tot een verkeersknooppunt. Verkeerstellingen hebben inmiddels aangetoond dat heel wat links afslaande bestuurders de Industrielaan beter kunnen gebruiken om hun reisdoel te bereiken. De gemeente gaat bedrijven en handelszaken hierover aanspreken. Ook volgen er wellicht initiatieven om sluipverkeer in Ven en Het Bremmeken te vermijden.
Kruispunt gewestweg N152 - Bulestraat
Klik op de foto om deze te vergroten.
Kruispunt gewestweg N152 - Tramstraat
Klik op de foto om deze te vergroten.

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum start op maandag 6 mei

Vanaf maandag 6 mei start de aannemer Superbeton uit Herselt met de echte werken aan de dorpskern. Deze werken duren vermoedelijk tot het einde van het jaar.

De werken starten ter hoogte van de dries in Ven en gaan verder over de gewestweg N152 richting Boerenkrijglaan. De aannemer voert de werken uit in verschillende, doordachte fasen. Welke fasen dit zijn, verneem je binnenkort.

Bedoeling is om de kruispunten tijdens de werken zoveel mogelijk open te houden. Op deze manier blijft er een verkeersstroom van en naar de directe omgeving vanuit de verschillende richtingen. Ook de woningen en handelszaken langs het traject blijven zo optimaal bereikbaar. 

De totale projectkost van de werken aan de dorpskern bedraagt zo’n 2.200.000 euro exclusief btw. Het lokaal bestuur neemt hiervan zo’n 600.000 euro voor zijn rekening. De afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid en Aquafin betalen het resterende bedrag.