maandag 23 december 2019

Geen werkzaamheden tijdens de kerstvakantie

De werken aan de dorpskern van Olen-Centrum liggen eventjes stil omwille van de kerstvakantie. De werf is momenteel opgeruimd en de straten zijn geveegd zodat bewoners en handelaars zo goed mogelijk bereikbaar zijn tijdens de eindejaarsperiode. De aannemer hervat de werken op maandag 6 januari. We danken je voor jouw begrip en wensen je een fantastische eindejaarsperiode!

Hier alvast enkele recente beelden:


Extra verlichting ter hoogte van oversteekplaatsen

Medewerkers van Technische Dienstverlening maakten een veilige oversteekplaats ter hoogte van Ven en de pastorie voor de actieve weggebruikers (fietsers/voetgangers). Voortaan wijst de kerstverlichting jou de juiste weg. 

Daarnaast bracht het lokaal bestuur ook extra verlichting aan tussen de parking op het dorpsplein en de lokale horecazaken/winkels en ter hoogte van het zebrapad aan basisschool Willem Tell. 

We wensen je alvast fijne eindejaarsfeesten!


kruispunt Ven-Pastorie overdag
kruispunt Ven-Pastorie 's avonds
oversteek dorpsplein-handelaars overdag
oversteek dorpsplein-handelaars 's avonds
oversteek aan Willem Tell overdag
oversteek aan Willem Tell 's avonds

donderdag 12 december 2019

Aanbrengen onderlaag asfalt fietspad

Op maandag 16 december plaatst de aannemer - bij gunstige weersomstandigheden - de onderlaag asfalt van het fietspad. Dit fietspad loopt aan beide kanten van de weg vanaf het tankstation Pollet aan Oosterwijkseweg tot aan Delhaize. Deze werken brengen geen extra hinder met zich mee.

Olenaars geven mee vorm aan de dorpskern van de toekomst: eerste beslissingen over inrichting zijn bekend

De dorpskern van Olen-Centrum ondergaat een metamorfose. Momenteel is de aannemer nog druk in de weer met wegen- en rioleringswerken aan de gewestweg N152 en Ven. In een volgende fase komt de inrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving en omliggende straten zoals Tramstraat, Herentalseweg en Sint-Maartenstraat aan bod. Tijdens de atelierweek in november kreeg je de kans om mee na te denken. Intussen zijn de eerste beslissingen over de toekomstige inrichting van de kern bekend.

Tijdens de atelierweek week van 12 tot en met 17 november zaten inwoners, scholen, hulpdiensten en handelaars mee aan de ontwerptafel. Ze bespraken thema’s als veiligheid, een gezonde en duurzame leefomgeving, het plein als bruisende ontmoetingsplek, het behoud van het historische karakter en het versterken van de kern en het ‘dorpgevoel’. 

De belangrijkste besluiten waren dat het gerust wat trager mag in het dorp, dat parkeerplaatsen nodig zijn voor handel en horeca en dat sluipverkeer niet gewenst is. 

Enkele belangrijke beslissingen voor de toekomst

Het college van burgemeester en schepenen ging meteen na de workshops aan de slag met alle input. Op basis van de voorstellen en bezorgdheden van de inwoners, partners en experten nam het inmiddels al enkele belangrijke beslissingen over hoe de dorpskern verder moet ingericht worden. 

Inrichting plein 

Eén van de beslissingen gaat over de look-and-feel van het driehoekige plein, omzoomd door bomen. Dit plein wordt in de toekomst zo ingericht dat het een geheel uitstraalt. De zorg voor de aanwezige bomen en de garantie op maximale veiligheid blijven belangrijk. Samen met de ateliergroep is gekozen voor een multifunctioneel en deels verhard plein waar plaats is voor evenementen, kermissen en ambulante handel. Er komen meer zitplekken en speelse elementen. Onze historische elementen zoals de potten, de pomp en het boerke, blijven zeker ook aanwezig. 

Parkeergelegenheid 

De meerderheid van de deelnemers vond dat er geen parkeermogelijkheden mochten verdwijnen in Olen-Centrum maar dat ze wel anders ingericht mogen worden. Het college nam op dit vlak volgende beslissingen: 
  • Het aantal parkeermogelijkheden blijft behouden. 
  • We gaan de voordelen van kort- en langparkeren onderzoeken. 
  • Er komen wegwijzers zodat je snel en eenvoudig de parking aan het dorpsplein kan bereiken. 
  • Er komen fietsparkings op het plein.
Verkeerssnelheid 

De deelnemers van de atelierweek vroegen om in verschillende straten zone 30 te voorzien. Het college stemde al in met zone 30 voor Dorp, Sint-Maartenstraat en Processieweg in combinatie met fietsstraten.

Voor de Herentalseweg en Tramstraat is er nog geen beslissing genomen. Er komt eerst nog een onderzoek naar de impact op de verkeersdoorstroming, de mogelijkheid om controles uit te voeren en welke inrichting maximale veiligheid voor de fietsers biedt. In elk geval moet de inrichting zorgen voor trager verkeer. 

Veilige schoolomgeving 

Ook een verkeersveilige en verkeersluwe schoolomgeving kwam geregeld ter sprake tijdens de atelierweek. Een knip in Voortkapelseweg of Kattestraat kan hier mee voor zorgen. Aan de hand van proefopstellingen onderzoeken we welke plaats het meest geschikt is voor deze knip. 

Hoe gaat het verder? 

Na de voorstelling van de beslissingen aan de deelnemers van de atelierweek en de bezoekers van Olen-Jaarmarkt kregen we nog wat kritische vragen en voorstellen. We nemen alle feedback mee en werken verder aan de uitwerking van het plan. Hierbij moeten er, door de grote hoeveelheid aan input, nog enkele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Zodra er een gedetailleerd ontwerpplan op de tafel ligt, stellen we dit graag terug aan je voor tijdens een infomarkt waarbij je opnieuw met ons in dialoog kan gaan. We streven ernaar om het grootste deel van de herinrichting in 2020-2025 te realiseren.


atelierweek


atelierweek
Vragen over de eerste beslissingen? Neem contact op met Mens en Ruimte via mens.ruimte@olen.be of 014 27 95 08. 

woensdag 11 december 2019

Werken doortocht Olen-Centrum niet klaar voor jaarwisseling

Kruispunt Boerenkrijglaan terug open vanaf vrijdag 
De werken aan de doortocht in Olen-Centrum raken voor het einde van het jaar niet afgerond. Een aantal onvoorziene situaties, zoals de recente betonvernielingen en enkele extra werken die oorspronkelijk niet in de planning stonden, liggen aan de basis van de opgelopen vertraging. De finishdatum verschuift van vlak voor de jaarwisseling naar eind februari 2020. Tot dan blijft de gewestweg N152 dicht. Het kruispunt Boerenkrijglaan-N152 gaat wel al vanaf vrijdag 13 december terug open. 

Extra werken met oog op verbetering

De opgelopen vertraging komt deels door de extra werken die het lokaal bestuur Olen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet uitvoeren. Oorspronkelijk was het bijvoorbeeld de bedoeling om enkel het asfalt te vervangen boven de riolering vanaf het tankstation Pollet op de Oosterwijkseweg tot en met het kruispunt Boerenkrijglaan. Inmiddels kreeg deze zone een volledig nieuw wegdek, een nieuwe parkeerzone en verbeterde voet- en fietspaden. Dat is een meerwaarde voor de inwoners waar logischerwijze enkele extra werkdagen tegenover stonden. 

Herstellingswerken beschadigd beton

Nog een reden voor de langere duurtijd zijn de beschadigde betondelen die opnieuw opengebroken en aangelegd moeten worden. Een deel van die beschadigingen is te wijten aan de recente vandaalstreken waarbij enkele mensen door het net aangelegd beton liepen. Daarnaast is er ook een probleem met de betondekking op een stuk wegdek waar de onderaannemer van Superbeton een tijdje geleden beton stortte. De kwaliteit voldeed niet aan de eisen van het Agentschap Wegen en Verkeer dat beheerder is van deze gewestweg. Ook dat stuk moet de aannemer heraanleggen. Bijkomend deden ook enkele noodzakelijke maar ingrijpende werken aan de nutsleidingen de planning wat uitlopen. 

Streefdatum eind februari 2020

Zowel het lokaal bestuur Olen als de aannemer beseffen dat de verlate openstelling van de gewestweg extra hinder met zich meebrengt. Ze doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk af te ronden. De werken zijn natuurlijk onderhevig aan het weer. Als alles meezit, is de gewestweg N152 volledig afgewerkt tegen eind februari 2020. Tegen dan moet Fluvius ook de nieuwe openbare verlichting geplaatst hebben. 

Kruispunt Boerenkrijglaan terug open 

In tussentijd blijft de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd van kracht. Ook het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven blijft zoals tot op heden open voor plaatselijk verkeer. 

Inmiddels zijn de werken ter hoogte van N152-Boerenkrijglaan bijna afgelopen. Vanaf vrijdag 13 december gaat ook dat kruispunt opnieuw in beide richtingen open.

Voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton geldt nog steeds de ruimere omleiding langs Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West van de E313 te bereiken.