Projectinfo

De dorpskern in Olen-Centrum veiliger en aantrekkelijker maken met behoud van het historische karakter: het staat al lang hoog genoteerd in de prioriteitenlijst van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur kreeg intussen een stedenbouwkundige vergunning waardoor het dossier kan hervat worden.
In het verleden werd al heel wat denk- en studiewerk verricht om van de dorpskern een mooi en samenhangend geheel te maken. Dit resulteerde in augustus 2015 in een stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de gewestweg N152 en de aanleg van gescheiden riolering met infiltratie naar het Ven. Twee jaar later werd de bouwvergunning vernietigd omwille van een procedurefout. Intussen kreeg het lokaal bestuur de stedenbouwkundige vergunning en is het dossier hervat.

De plannen?


Veilige en rustige doortocht

Er komt een rustiger en veiliger verkeersverloop vanaf het kruispunt met de Herentalseweg tot aan de andere kant van het centrum ter hoogte van het kruispunt met de Tramstraat. Verkeerslichten aan Bulestraat en Tramstraat moeten het verkeer doorheen het centrum beter doseren. Grondige verkeerssimulaties hebben de haalbaarheid en effectiviteit ondertussen bewezen.

Groen plein met ruimte voor allerlei activiteiten

Het lokaal bestuur Olen plant meer ruimte voor groen op het dorpsplein en voor allerhande festiviteiten die de gemeente doet bruisen. Daarvoor moet het kruispunt N152-Bulestraat een veiligere inrichting krijgen. Doormiddel van een ‘knip’ in de verbinding tussen de Bulestraat en Sint-Maartenstraat kunnen auto’s in de toekomst niet meer dwars over het driehoekige plein rijden. Het verkeer wordt afgeleid naar Hezewijk, Herentalseweg of Tramstraat. De mogelijkheid om in enkelrichting rond het plein te rijden blijft bestaan.


Gewijzigde verkeerssituatie

Om de doorstroming op de gewestweg N152 te verbeteren, zal ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat het verkeer komende van Herentals niet langer de Bulestraat mogen inrijden (*). Een lange voorsorteerstrook zou immers nodig zijn om hier het verkeer niet langer op te houden. De komst van deze voorsorteerstrook zou betekenen dat de prachtige historische lindes moeten verdwijnen en dat het centrum herleid wordt tot een verkeersknooppunt. Verkeerstellingen hebben inmiddels aangetoond dat heel wat links afslaande bestuurders de Industrielaan beter kunnen gebruiken om hun reisdoel te bereiken. De gemeente zal bedrijven en handelszaken hierover aanspreken. Ook volgen er wellicht initiatieven om sluipverkeer in Ven en Het Bremmeken te vermijden.

* Dit met uitzondering van buslijn 540 Herentals-Westerlo van De Lijn. Zij zal wel nog vanuit Dorp (komende vanuit Herentals) Bulestraat kunnen inrijden.