dinsdag 22 oktober 2019

Herinnering: kruispunt N152-Boerenkrijglaan dicht vanaf 28 oktober

Vanaf maandag 28 oktober gaat het kruispunt N152-Boerenkrijglaan dicht voor verdere afwerking. Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan in- of uitrijden doe je vanaf dan best via Oevel en Oosterwijk. Ook het kruispunt N152-Bulestraat blijft afgesloten.

Lokale omleiding voor -3,5 ton 

De lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd blijft gelden. Op het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven kan je de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd.
Tip: De handelaars ter hoogte van het dorpsplein, Bulestraat en omliggende straten blijven bereikbaar. Je kan je wagen achterlaten op het dorpsplein of in Bulestraat/Het Bremmeken en van daaruit te voet verder gaan. Je kan gebruikmaken van de tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel.

omleiding lokaal verkeer -3,5 ton


Fiets of te voet 

Met de fiets volg je dezelfde omleidingen als deze voor lokaal verkeer -3,5 ton. Hier en daar kan je ook gebruikmaken van de verschillende trage wegen zoals het Slenterstraatje (trage weg tussen Kattestraat en Tramstraat), Binnendoor (trage weg tussen Tramstraat en Sint-Maartenstraat) en het Schoolpaddeke (trage weg tussen Bulestraat en Drogebroodstraat). Moet je specifiek ter hoogte van de werken zijn? Er is een tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel aan het kruispunt Drogebroodstraat-Dorp. Hier kan je te voet of met de fiets aan je hand de werfzone oversteken.

De Lijn

Voor reizigers die gebruikmaken van de bussen van De Lijn verandert er niets.

Omleiding doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton

Voor doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost verder rijden. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route.

omleiding doorgaand verkeer

vrijdag 18 oktober 2019

Kruispunt Boerenkrijglaan één week langer open: dicht vanaf 28 oktober

De afgelopen dagen communiceerden we via allerlei kanalen dat zowel het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 als het kruispunt Boerenkrijglaan-gewestweg N152 vanaf maandag 21 oktober dichtgaan voor alle verkeer, ook voor zachte weggebruikers. 

Kruispunt Bulestraat dicht vanaf 21/10, kruispunt Boerenkrijglaan vanaf 28/10 

Na nieuwe planningsbesprekingen is beslist om het kruispunt met Boerenkrijglaan één week langer open te houden. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan gaat dus dicht op 28 oktober in plaats van 21 oktober. 
Deze wijziging komt de lokale mobiliteit ten goede. 

De aannemer legt in de week van 21 oktober riolering aan vanaf het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 tot 50 meter in de Bulestraat. Dit kruispunt gaat dus wel dicht op maandag 21 oktober en dit tot het einde van het jaar voor de verdere afwerking. 

Vanaf maandag 28 oktober (*) voert de aannemer dezelfde rioleringswerken uit op het kruispunt met Boerenkrijglaan. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan gaat vanaf dan dicht tot het volledig afgewerkt is. Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan in- of uitrijden doe je vanaf dan best via Oevel en Oosterwijk.  

* Merk je in het begin weinig beweging in de werfzone ter hoogte van Boerenkrijglaan, dan is de aannemer wellicht nog eventjes bezig ter hoogte van Bulestraat. Rioleringswerken zijn immers onderhevig aan allerlei externe factoren.

kruispunt Boerenkrijglaan
Langere duurtijd werken Boerenkrijglaan 

Oorspronkelijk ging de aannemer vanaf tankstation Pollet tot en met het kruispunt Boerenkrijglaan enkel het asfalt vervangen boven de riolering. Met het oog op verdere verbetering heeft het lokaal bestuur Olen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslist om ook deze zone te voorzien van een nieuw wegdek, een nieuwe parkeerzone en verbeterde voet- en fietspaden. Het lokaal bestuur maakte hiervoor meer dan 100.000 euro extra vrij. 

Deze recente beslissing heeft natuurlijk wel gevolgen voor de verdere planning. Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan moet langer dicht dan voorzien, wellicht tot het einde van het jaar. We evalueren de situatie doorheen de tijd en proberen, naargelang de werken vorderen, alvast de verbinding Boerenkrijglaan-Kattestraat zo snel mogelijk weer open te stellen. 

En verder? 

Het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven wordt vanaf 21 oktober gedeeltelijk terug opengesteld. Je kan dan opnieuw de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd. Je kan via dat kruispunt nog niet de gewestweg N152 oprijden. Er moeten immers nog enkele werken gebeuren, voornamelijk op het gedeelte N152, en we vermijden zo ook bovengemeentelijk sluipverkeer. We volgen de situatie op en bekijken of er extra maatregelen nodig zijn. Verder blijft ook de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd gelden. 

maandag 14 oktober 2019

Geef mee vorm aan onze dorpskern tijdens de atelierweek van 12 tot en met 17 november

De dorpskern van Olen-Centrum ondergaat een metamorfose. Momenteel is de aannemer druk in de weer met wegen- en rioleringswerken ter hoogte van de gewestweg N152 en Ven. Als alles goed gaat, eindigen deze werken eind dit jaar. Toch betekent dit niet dat de vernieuwing van de dorpskern er dan effectief opzit. In een volgende fase* staan we stil bij de inrichting van het dorpsplein en straten zoals Tramstraat, Herentalseweg en Sint-Maartenstraat. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Deze fase start nog niet onmiddellijk. In de eerste helft van 2020 nemen we de tijd om de plannen te finaliseren en alles voor te bereiden. De startdatum van de werken volgt pas later.


Jouw feedback telt

Welke maatregelen zorgen ervoor dat jij je veilig voelt op straat? Hoe kunnen we volgens jou de bereikbaarheid van de dorpskern vergroten? Wat versta jij onder een duurzame publieke ruimte? Hoe kunnen we de handel en horeca versterken? En hoe slagen we erin onze dorpskern nog gezelliger te maken? Jouw mening telt!

Van dinsdag 12 tot en met zondag 17 november slaat het ontwerpbureau Stramien zijn tenten op in Olen. Tijdens deze week krijg je als inwoner de kans om samen met partners - denk aan scholen, hulpdiensten, handelaars en zorgverstrekkers - en experten aan te schuiven aan de ontwerptafel. Onder begeleiding van een participatiedeskundige kan je jouw ideeën, ervaringen en inzichten prijsgeven en luisteren naar wat andere inwoners of experten belangrijk vinden. De ontwerpers van Stramien zetten gedurende de hele week de ideeën van alle aanwezigen om in schetsen. Bedoeling is zo om op het einde van de week een gedragen, duurzaam ontwerp klaar te hebben dat een duidelijk beeld geeft van hoe de dorpskern er in de toekomst moet uitzien.

Neem deel aan de workshops

Heb je interesse om deel te nemen aan de atelierweek? Je bent van harte welkom tijdens de workshops in de spiegeltent op het dorpsplein.
  • dinsdag 12 november van 19.30 tot 22.00 uur - workshop 1
inhoud sessie: toelichting van het proces en kader, inspiratiemoment en samen analyseren van het ruimtegebruik
  • donderdag 14 november van 19.30 tot 22.00 uur - workshop 2
inhoud sessie: delen van de resultaten uit sessie 1 en verdere uitwerking aan de hand van schetsen en dialoogtafels
  • zaterdag 16 november van 13.30 tot 16.00 uur - workshop 3
inhoud sessie: delen van de resultaten uit sessie 2, het toekomstbeeld omzetten in de praktijk en evaluatiemoment

Vooraf inschrijven voor de workshops is niet nodig. De workshops bouwen op elkaar voort waardoor het aangewezen is om alle sessies bij te wonen. Ben je toch belet voor één van de drie workshops maar wil je alsnog graag deelnemen, dan is dit geen ramp. Ook dan ben je nog altijd welkom.


Ontdek de (voorlopige) resultaten

Wil je liever geen input geven maar ben je wel benieuwd naar het (voorlopige) resultaat? Op woensdag- en donderdagnamiddag kan je in de spiegeltent de voorlopige resultaten komen bekijken.

Tijdens Olen-Jaarmarkt op zondag 17 november onthult het ontwerpbureau doorlopend tussen 9.00 en 12.00 uur de definitieve uitkomst van de atelierweek. Een niet te missen infomoment voor iedereen die wil weten hoe Olen-Centrum er in de toekomst zal uitzien.

dinsdag 8 oktober 2019

Twee kruispunten dicht vanaf 21 oktober

Vanaf maandag 21 oktober verandert de verkeerssituatie in Olen-Centrum. Het kruispunt Bulestraat-gewestweg N152 en het kruispunt Boerenkrijglaan-gewestweg N152 gaan dan dicht voor alle verkeer, ook voor zachte weggebruikers. Dit tot het einde van het jaar.

Welke werken vinden er plaats vanaf 21 oktober? 
De aannemer voorziet ter hoogte van de kruispunten Bulestraat-gewestweg N152 en Boerenkrijglaan-gewestweg N152 nieuwe riolering en brengt de verdere afwerking in orde.

Ook de ‘knip’ in de verbinding met Sint-Maartenstraat wordt in deze fase definitief gemaakt. Deze knip betekent dat, zodra de gewestweg N152 terug toegankelijk is, gemotoriseerd verkeer de Sint-Maartenstraat voortaan niet meer kan in- en uitrijden vanaf/in de richting van de gewestweg N152 of Bulestraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog gewoon door. De marktkraampjes verhuizen naar het doodlopend kasseibaantje Dorp.


Zodra de gewestweg N152 terug toegankelijk is, kan gemotoriseerd verkeer vanuit Bulestraat enkel nog links (richting Herselt) of rechts afslaan (richting Herentals). De oversteek maken richting het dorpsplein kan dan niet meer door de zogenoemde ‘knip’. Vanuit de richting van Herentals kan gemotoriseerd verkeer vanaf dan enkel nog rechtdoor rijden richting Herselt. Verkeer komende vanuit Herselt kan rechtdoor rijden richting Herentals of afslaan richting Bulestraat.

Hoe geraak je vanaf 21 oktober nog op jouw bestemming?


Lokaal verkeer -3,5 ton  

Het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven wordt vanaf 21 oktober gedeeltelijk opengesteld. Vanaf dan kan je opnieuw de oversteek maken van Ven naar Herentalseweg en omgekeerd. De gewestweg N152 oprijden vanaf Ven of Herentalseweg blijft wel nog een tijdje onmogelijk. We volgen de situatie op en bekijken of er extra maatregelen nodig zijn.

Verder blijft ook de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd gelden.

Tip: De handelaars ter hoogte van het dorpsplein, Bulestraat en omliggende straten blijven bereikbaar. Je kan je wagen achterlaten op het dorpsplein of in Bulestraat/Het Bremmeken en van daaruit te voet verder gaan. Je kan gebruikmaken van de tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel.


Klik op de foto om deze te vergroten.

Bereikbaarheid Drogebroodstraat en Boerenkrijglaan

Is Drogebroodstraat of Boerenkrijglaan je eindbestemming, dan rijd je deze straat best in en uit via Oevel en Oosterwijk.

Te voet of met de fiets
Verplaatsingen te voet of met de fiets blijven de beste keuze. Met de fiets volg je dezelfde omleidingen als deze voor lokaal verkeer -3,5 ton. Hier en daar kan je ook gebruikmaken van de verschillende trage wegen zoals het Slenterstraatje (trage weg tussen Kattestraat en Tramstraat), Binnendoor (trage weg tussen Tramstraat en Sint-Maartenstraat) en het Schoolpaddeke (trage weg tussen Bulestraat en Drogebroodstraat). 


Moet je specifiek ter hoogte van de werken zijn? De aannemer voorziet een oversteekplaats ter hoogte van Bakkerij Vanspringel aan het kruispunt Drogebroodstraat-Dorp. Hier kan je te voet of met de fiets aan je hand de werfzone oversteken.

Lijnbussen
Voor reizigers die gebruikmaken van de bussen van De Lijn verandert er niets. De situatie blijft zoals in september, namelijk:


  • Lijnen 305 (Leuven - Aarschot - Herentals - Turnhout) en 541 (Westerlo - Voortkapel - Herentals) volgen nog steeds in beide richtingen de omleiding langs Kattestraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals of Geel/Westerlo te rijden. 

Klik op de foto om deze te vergroten.
  • Lijnen 540 (Westerlo - Herentals) en 542 (Geel Industrie - Olen - Herentals) volgen in beide richtingen nog steeds een omleiding langs Industrielaan om richting Herentals of Geel/Westerlo te rijden.
Klik op de foto om deze te vergroten.
Meer gedetailleerde info over de op- en afstaphaltes vind je op www.delijn.be

Omleiding doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton

Ook voor doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton (lees: verkeer dat niet specifiek in Olen-Centrum moet zijn) verandert er niets. Voor hen geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost verder rijden. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route.
Klik op de foto om deze te vergroten.

woensdag 2 oktober 2019

Mogelijk donderdag vanaf 6.00 uur lawaaihinder ter hoogte van Bulestraat-Oosterwijkseweg

Op donderdag 3 oktober is er mogelijk vanaf 6.00 uur ’s ochtends lawaaihinder ter hoogte van Bulestraat-Oosterwijkseweg 1. De aannemer start die dag vroeg om het gegoten beton in te zagen en uit te wassen. De lawaaihinder kan mogelijk de hele dag duren.

Opnieuw?
Neen. Op 20 september vonden er inderdaad al gelijkaardige werken plaats. Toen werd echter de andere rijweghelft onder handen genomen.

Wat bedoelen we met inzagen en uitwassen?
De aannemer maakt een zaagsnede in het gegoten beton om scheuren te voorkomen. Daarna wordt het bovenste betonlaagje terug afgewassen om zo een uitgewassen uitzicht te bekomen.