dinsdag 28 januari 2020

Woensdag 29 januari vervangen beschadigde betonvakken

Omwille van de weersvoorspellingen gaat de aannemer woensdag 29 januari de beschadigde betonvakken vervangen in plaats van vrijdag 31 januari. Het is absoluut verboden om, zelfs te voet of met de fiets, de werf te betreden zodra de aannemer gestart is met de betonstort. Ook tijdens de uithardingsfase vragen we om de werf zeker niet te betreden. Er is camerabewaking aanwezig om overtredingen te kunnen vaststellen.

woensdag 15 januari 2020

Herstellingswerken beschadigd beton vanaf 20 januari

Op maandag 20 januari start aannemer Superbeton met het uitbreken en afvoeren van de beschadigde betonvlakken. Ook treft hij de nodige voorbereidingen voor de nieuwe betonstort. Vermoedelijk duren deze werken tot en met vrijdag 24 januari. 

Op donderdag 30 januari stort de onderaannemer van Superbeton - onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden – nieuwe beton. Een dag later, op vrijdag 31 januari, wordt het bovenste betonlaagje terug afgewassen om zo een uitgewassen uitzicht te bekomen. 

maandag 13 januari 2020

Inzagen beschadigd beton op dinsdag 14 januari

Op dinsdag 14 januari zaagt de aannemer de beschadigde betonvlakken in die binnenkort opnieuw opengebroken en hersteld moeten worden. Het inzagen heeft als doel verdere scheuren te voorkomen en dient als voorbereiding voor de verdere uitbrekingswerken die later deze maand volgen. Over enkele dagen volgt er meer informatie.

Stand van zaken wegenwerken maandag 13 januari

Na de kerstvakantie heeft de aannemer de werken in Olen-Centrum terug hervat.


Welke werken voert hij momenteel uit? 

  • Hij werkt de verharde zones naast de rijweg in Bulestraat (onder meer voet- en fietspaden) verder af.
  • Hij vult de verschillende groenzones verder aan met teelaarde ter voorbereiding van de aanplantingswerken in februari.
  • Hij werkt verder aan de afwerking van het bufferbekken en de pompput in Ven.
  • Op dinsdag 14 januari zaagt de aannemer de beschadigde betonvlakken in die binnenkort opnieuw opengebroken en hersteld moeten worden. Het inzagen heeft als doel verdere scheuren te voorkomen en dient als voorbereiding voor de verdere uitbrekingswerken die later deze maand volgen.

Wat staat er de komende weken nog op het programma?

  • Aanleg fietsverbinding doorheen het centrum onder de Lindebomen 
  • Verbinden van het regenwaterstelsel met de gracht rond de pastorie. De gracht doet namelijk in de toekomst mee dienst als noodoverlaat bij extreme buien of problemen met de pompput.
  • Vanaf 20 januari start Fluvius met de plaatsing van de nieuwe verplichtingspalen. Half februari worden de nieuwe led-armaturen op de palen geplaatst.

werken in Bulestraat