donderdag 28 maart 2019

Nutswerken schuiven op naar zone tussen Tramstraat en Kattestraat

De voorbije dagen voerde de aannemer nutswerken uit ter hoogte van de Boerenkrijglaan. Nu deze werken bijna achter de rug zijn, steekt de aannemer vanaf vrijdag 29 maart de straat over. Concreet vinden er dan werken plaats tussen de Tramstraat en Kattestraat. 

Parkeerverbod tussen Tramstraat en Kattestraat 

Tijdens deze periode van werken kan je geen gebruikmaken van de langsparkeervakken op de gewestweg N152 tussen Kattestraat en Tramstraat. Er geldt een parkeerverbod. 

De huidige omleiding blijft 

Verder blijft de uitgebreide enkelrichting op de gewestweg N152 richting Herselt tot vlak aan het kruispunt met Kattestraat van kracht. Ook de omleiding voor plaatselijk verkeer -3,5 ton via Kattestraat – Voortkapelseweg – Herentalseweg – Hezewijk om richting Herentals te rijden, geldt nog steeds.

Ook de buslijnen 305, 541 en 946 (komende vanuit Oosterwijk) en lijnen 540 en 542 (komende vanuit Bulestraat) volgen nog steeds de plaatselijke omleiding via de Kattestraat om richting Herentals te rijden.

Klik op de foto om deze te bekijken.
Bewoners in deze zone ontvangen een brief.

donderdag 21 maart 2019

Boerenkrijglaan op maandag 25 maart niet bereikbaar via N152

Sinds donderdag 14 maart vinden er nutswerken plaats in de richting van de Boerenkrijglaan. Tot voor kort kon je de Boerenkrijglaan nog inrijden vanaf de gewestweg N152 komende vanuit Herentals. Op maandag 25 maart wordt ook het kruispunt met de Boerenkrijglaan aangepakt. Die dag kan je bijgevolg de Boerenkrijglaan ook niet meer langs deze kant inrijden. 

Hoe geraak je dan in de Boerenkrijglaan?

Met de wagen:
  • Komende vanuit Herentals rijd je via de Industrielaan (Olen) richting Oevel-Westerlo. Je bereikt de Boerenkrijglaan via Nijverheidsstraat-Lindenstraat-Mechelsestraat.
  • Komende vanuit Herselt volg je de plaatselijke omleiding voor -3,5 ton via Kattestraat, Hezewijk en Industrielaan (Olen) richting Oevel-Westerlo. Je bereikt de Boerenkrijglaan via Nijverheidsstraat-Lindenstraat-Mechelsestraat.
Te voet of met de fiets kan je de Boerenkrijglaan bereiken via de Drogebroodstraat en het Schoolpaddeke. 

Bewoners ontvangen een brief.

dinsdag 19 maart 2019

Extra controles in zone tonnagebeperking

We merken dat verkeer + 3,5 ton nog geregeld de omleiding voor -3,5 ton volgt. Dit is niet de bedoeling. Voor verkeer +3,5 ton geldt de grote omleiding via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. De omleiding via Kattestraat/Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden mag enkel gebruikt worden door plaatselijk verkeer -3,5 ton.

Om het probleem aan te pakken, voert de politie de komende weken extra controles uit op zwaar vervoer in de regio waar tonnagebeperking geldt. Deze politieacties zijn geen wondermiddel en gaan alle verkeer +3,5 ton niet uit de kern kunnen weren. Het is wel een manier om mensen die beboet zijn (of weet hebben van de politiecontroles) te doen nadenken over hun route. 

vrijdag 15 maart 2019

Aanbrengen fietssuggestiestrook in Tramstraat: beperkte hinder

Op maandag 18 of dinsdag 19 maart – afhankelijk van de weersomstandigheden – brengt de aannemer een fietssuggestiestrook aan in de Tramstraat. Hierdoor is de Tramstraat gedurende maximaal één dag afgesloten vanaf de gewestweg N152. Plaatselijk verkeer kan de Tramstraat enkel in- en uitrijden vanaf het kruispunt met de Voortkapelseweg. De opritten van de woningen blijven bereikbaar.
 

Met de fiets of te voet? Dan kan je de Tramstraat wel in beide richtingen in- en uitrijden. 

Klik op het kaartje om het te vergroten.

donderdag 14 maart 2019

Bereikbaarheid Boerenkrijglaan

Sinds donderdag 14 maart vinden er nutswerken plaats in de richting van de Boerenkrijglaan. Wat betekent dit nu concreet voor mensen die in de Boerenkrijglaan moeten zijn?
  • Je kan de Boerenkrijglaan NIET inrijden vanaf de N152 komende vanuit Herselt. Dit omdat de N152 komende vanuit Herselt afgesloten is vanaf de Kattestraat.
  • Je kan de Boerenkrijglaan WEL inrijden vanaf de N152 komende vanuit Herentals.
  • Kom je uit de Boerenkrijglaan dan kan je enkel links afslaan richting Herselt (enkelrichting). Je kan niet rechts afslaan richting Herentals. Wil je toch richting Herentals rijden, dan volg je de omleiding voor plaatselijk verkeer via de Kattestraat – Voortkapelseweg – Herentalseweg – Hezewijk.

dinsdag 12 maart 2019

Aangepaste lichtenregeling aan kruispunt Hezewijk/N152

De lichtenregeling aan het kruispunt Hezewijk/N152 is aangepast.

Wijzigingen:
  • Meer groentijd komende van Hezewijk 
  • Meer groentijd komende van Primalux richting Industrielaan.
  •  Minder groentijd komende vanuit Olen-Centrum richting Primalux.
  • Minder groentijd komende van Primalux richting Olen-Centrum
Deze maatregelen moeten zorgen voor een vlottere verkeersafwikkeling. 

donderdag 7 maart 2019

Nutswerken verder richting Boerenkrijglaan: omleiding verschuift naar Kattestraat

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de dorpskern in Olen-Centrum schieten goed op. Vanaf donderdag 14 maart schuiven de nutswerken verder op richting Boerenkrijglaan. Concreet wordt er gewerkt tussen de Tramstraat en frituur/broodjesbar Big Express op de Oosterwijkseweg. De rijbaanhelft aan de kant van de Boerenkrijglaan wordt hierdoor tijdelijk afgesloten. Buurtbewoners ontvangen een brief.

Boerenkrijglaan tijdelijk enkel bereikbaar vanaf gewestweg N152 richting Herselt Bijgevolg kan je de Boerenkrijglaan tijdelijk enkel inrijden vanaf de enkelrichting op de N152 in de richting van Herselt (niet richting Herentals). Gedurende een korte periode zal je de straat ook niet meer langs deze kant kunnen inrijden. Hierover verneem je te gepasten tijde meer. Tip: de handelszaken aan de kant van Boerenkrijglaan blijven bereikbaar vanaf de N152 in de richting van Herselt. Geen reden dus om je bezoekje uit te stellen. Omleidingsroute via de Kattestraat De enkelrichting op de gewestweg N152 richting Herselt wordt tijdelijk uitgebreid tot vlak aan het kruispunt met Kattestraat. De omleiding voor plaatselijk verkeer -3,5 ton verschuift van de Tramstraat naar Kattestraat – Voortkapelseweg – Herentalseweg – Hezewijk om richting Herentals te rijden. Moet je niet in Olen-Centrum zijn, dan volg je nog steeds de grote omleiding (voor -3,5 en +3,5 ton) via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken.
klik op de foto om deze te vergroten
Wijzigingen busvervoer De Lijn: vervanghalte in Kattestraat Ook de buslijnen 305, 541 en 946 (komende vanuit Oosterwijk) en lijnen 540 en 542 (komende vanuit Bulestraat) volgen allemaal de plaatselijke omleiding via de Kattestraat om richting Herentals te rijden. De vervanghalte in de Tramstraat wordt door de werken verlegd naar de Kattestraat. De halte bevindt zich vanaf donderdag 14 maart iets voorbij Chinees restaurant Peking Lou. Er wordt een tijdelijke fietsenstalling voorzien. In de omgekeerde richting (richting Geel en Westerlo) volgen de buslijnen nog steeds de route via Dorp. Download hier het overzichtskaartje.

Parkeerverbod in Kattestraat en Voortkapelseweg Om een vlotte doorstroom te garanderen langs de omleidingsroute in de Kattestraat, geldt er vanaf 14 maart tijdelijk een parkeerverbod in de Kattestraat en Voortkapelseweg. Het lokaal bestuur heeft het braak perceel aan het kruispunt Tramstraat-Voortkapelseweg tijdelijk ingericht als busparking voor basisschool Willem Tell. Zo kunnen de schoolbussen alsnog op een veilige afstand van al het andere verkeer halt houden om de kinderen veilig in de buurt van de school op te pikken of af te zetten. Deze parking mag enkel voor en na schooltijd (voor 8.00 - 16.00 uur) en tijdens schoolvakanties gebruikt worden door andere voertuigen. Ook komt er als extra veiligheidsmaatregel een tijdelijke wegversmalling ter hoogte van het zebrapad op de Voortkapelseweg, net voor de ingang van Willem Tell.


klik op de foto om deze te vergroten
Fietsers
In de Tramstraat komt eerstdaags ook een fietssuggestiestrook over de volledige lengte tot aan het kruispunt met de Herentalseweg. Deze strook verduidelijkt jou als fietser waar je thuishoort op de weg. Bovendien is het voor autobestuurders een signaal om rekening te houden met de zwakke weggebruikers op de rijbaan. Vervolg Zodra de werken tussen Tramstraat en Oosterwijkseweg (kant Boerenkrijglaan) ten einde zijn, werkt de aannemer verder aan de andere rijbaanhelft tussen Kattestraat en Dorp 1. Hierover verneem je later meer.

maandag 4 maart 2019

Werken aan vluchtheuvel in Het Bremmeken vanaf 11 maart

De vluchtheuvel in Het Bremmeken is aan herstelling toe. De roosters en klinkerverharding zijn door de jaren heen verzakt. Deze verzakkingen zijn ondertussen van dien aard dat er wat hinder en overlast is voor zowel passerend verkeer als de omwonenden. Om de hinder beperkt te houden, wil het lokaal bestuur de vluchtheuvel herstellen nog voor de echte werken van de doortocht in de dorpskern van start gaan. Nu de Bulestraat weer open is, kan dat.
Technische Dienstverlening plant daarom herstellingswerken aan de vluchtheuvel vanaf maandag 11 maart. Deze werken duren maximaal 3 werkdagen. Tijdens de werken is Het Bremmeken gedeeltelijk afgesloten vanaf Ven, ook buiten de werkuren. Bewoners kunnen hun woning bereiken via de Frans Willemsstraat, Dr. De Biestraat of de Bulestraat. Heb je vragen over de werken in Het Bremmeken, dan kan je een mailtje sturen naar technische.dienstverlening@olen.be of bellen naar 014 23 35 72 tijdens de kantooruren.
vluchtheuvel in Het Bremmeken