maandag 20 april 2020

Knip en schoolstraat Voortkapelseweg zorgen voor verkeersveilige schoolomgeving

Vanaf vandaag, maandag 20 april, wijzigt de verkeerssituatie in de Voortkapelseweg. We gaan van start met een zogenaamde knip en het concept van een schoolstraat. Het gaat om een proefopstelling die we gaan evalueren in de herfstvakantie van 2020 om zo te komen tot een definitieve situatie bij de heraanleg van de dorpskern.

Wat houdt een filter of zogenaamde ‘knip’ in? 
Betonblokken zorgen ervoor dat je met de auto niet meer van de Voortkapelseweg naar de Noorderwijkseweg/Tramstraat kan rijden of omgekeerd. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard nog wel door. Inwoners van de Voortkapelseweg, Wee├źn, Kattebos en Kattestraat kunnen enkel nog via de Kattestraat naar Oosterwijkseweg en omgekeerd. In de plaats krijgen ze door de knip een rustige straat waarin enkel nog plaatselijk verkeer rijdt. 

Wat is een schoolstraat? 
De Voortkapelseweg wordt aan de kant van de Kattestraat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd afgesloten met een nadarhek. Enkel fietsers en voetgangers mogen dan de straat in en uit. Inwoners van de Voortkapelseweg mogen de straat enkel nog stapvoets uitrijden. Zo kunnen stappende en trappende leerlingen veilig op school toekomen en vertrekken. 

Meer weten?
Hier krijg je een antwoord op veelgestelde vragen. Heb je nadien toch nog een vraag? Stuur dan een mail naar verkeer@olen.be.


donderdag 9 april 2020

Verkeerslichten Bulestraat en Tramstraat in werking

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aan Bulestraat en Tramstraat op woensdag 8 april in werking gesteld. 

(Foto van enkele dagen voor de verkeerslichten in werking werden gesteld.)


dinsdag 7 april 2020

Vervolg rioolrenovatie op 9 en 10 april

Op donderdag 9 en vrijdag 10 april werkt een onderaannemer verder aan de oude straatriolering langs de gewestweg N152. Tijdens deze twee dagen wordt een kunststof ‘kous’ aangebracht in de oude riolering om ze zo te vernieuwen. 

Hetzelfde rioleringsnet werd enkele weken geleden al deels onder handen genomen maar door de uitbraak van het coronavirus zijn de werken niet volledig klaar geraakt. Bewoners langsheen het traject ontvangen een brief met meer info en de te nemen maatregelen.

donderdag 2 april 2020

Update gewijzigde verkeerssituatie Bulestraat

Sinds de opening van de doortocht in Olen-Centrum is het op de gewestweg N152 komende van Herentals verboden om ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat linksaf te slaan richting Bulestraat. De verkeersborden geven dit ook duidelijk aan. 

De politie schreef inmiddels 277 PV’s uit voor deze verkeersovertreding. Begin deze week plaatsten we een extra bord om dit bijkomend te verduidelijken. Breng je buren, vrienden, kennissen,… nog eens extra op de hoogte over deze gewijzigde verkeerssituatie (bv. telefonisch of online). Een verwittigd man/vrouw is er twee waard. 

Waarom kan je vanuit Herentals niet meer linksaf slaan?

Het linksafslaand verkeer zorgde in het verleden voor lange wachtrijen tijdens de spitsuren. Enkel wanneer een lange voorsorteerstrook voorzien wordt, zouden de wachtrijen verdwijnen. De komst van deze voorsorteerstrook zou betekenen dat de prachtige historische lindes moeten verdwijnen en dat het centrum herleid wordt tot een verkeersknooppunt. Verkeerstellingen hebben in het verleden aangetoond dat heel wat links afslaande bestuurders de Industrielaan beter kunnen gebruiken om hun reisdoel te bereiken. Er volgen in de toekomst wellicht nog initiatieven om sluipverkeer in Ven en Het Bremmeken te vermijden.