woensdag 20 februari 2019

Vanaf maandag 4 maart tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in Drogebroodstraat

De werken in de Bulestraat raken stilaan ten einde. Vanaf maandag 25 februari gaat daarom de volgende fase van start. Dit is fase 2C Bulestraat-Oosterwijkseweg 15. Tijdens deze fase vernieuwt de aannemer de waterleiding en worden er leidingen bijgelegd voor andere nutsmaatschappijen, zoals Eandis, Proximus en Telenet. Hinder Drogebroodstraat

Eerst vinden er van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart werken plaats tussen Bulestraat en Drogebroodstraat aan de kant van Bulestraat. Deze brengen weinig tot geen extra hinder met zich mee.

Vervolgens is van maandag 4 tot en met +- vrijdag 8 maart (krokusvakantie) het kruispunt met Drogebroodstraat (kant Bulestraat) aan de beurt. Tijdens deze fase kan je de Drogebroodstraat niet meer inrijden vanaf de gewestweg N152. Enkel plaatselijk verkeer kan de Drogebroodstraat tijdelijk in- en uitrijden vanaf de Boerenkrijglaan. De enkelrichting wordt even opgeheven.

Om een vlotte in- en uitstroom te garanderen, geldt er tijdelijk een parkeerverbod op de rijbaan in de Drogebroodstraat. Fietsers en voetgangers kunnen de Drogebroodstraat bereiken via het Schoolpaddeke of de Boerenkrijglaan. Omleidingen blijven van kracht Tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt met Drogebroodstraat (kant Bulestraat) blijft eenrichtingsverkeer van kracht op de N152 van Herentals in de richting van Herselt. Verder blijft de omleiding voor plaatselijk verkeer -3,5 ton (niet voor +3,5 ton!) gelden via Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden. Moet je niet in Olen-Centrum zijn, dan volg je nog steeds de grote omleiding (voor -3,5 en +3,5 ton) via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken.
Vervolg Zodra de werken ter hoogte van de Drogebroodstraat ten einde zijn gaat de aannemer verder richting Boerenkrijglaan.
klik op de foto om deze te vergroten

Bulestraat vanaf vrijdagavond 22 februari terug open

De nutswerken ter hoogte van de Bulestraat zijn bijna klaar. Vanaf vrijdagavond 22 februari wordt de straat opnieuw opengesteld voor alle verkeer. Dit betekent ook dat vanaf zaterdag 23 februari de bussen van De Lijn (lijnen 540 en 542) terug de haltes in de Bulestraat bedienen. Ze volgen weer de omleiding via Bulestraat - N152 - Tramstraat - Herentalseweg - Hezewijk om richting Herentals te rijden. In omgekeerde richting rijden ze opnieuw via Dorp naar hun bestemming in Westerlo of Geel.

Download hier het overzicht. 


Klik op het kaartje om het te vergroten

donderdag 14 februari 2019

Verduidelijking verkeerssituatie Hezewijk

Technische Dienstverlening heeft aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Hezewijk-N152 een extra pijl geplaatst ter verduidelijking van de verkeerssituatie. Via de linkse voorsorteerstrook kan je links afslaan. De rechtse voorsorteerstrook kan je gebruiken om zowel rechts als links af te slaan. Dit laatste was tot op heden nog niet voor iedereen duidelijk. Er komt ook een verkeersbord om de situatie extra te verduidelijken. Bedoeling is om zo een betere verkeersdoorstroming te verkrijgen aan Hezewijk.

Technische Dienstverlening plaatste een extra pijl.

woensdag 13 februari 2019

Werken Bulestraat met enkele dagen verlengd

De nutswerken ter hoogte van de Bulestraat zijn complexer dan oorspronkelijk gedacht. Hierdoor duren de werken in deze zone enkele dagen langer. De Bulestraat wordt ten laatste op vrijdagavond 22 februari opengesteld voor alle verkeer. Tot dan kan je de Bulestraat niet in- en uitrijden vanaf de gewestweg N152.
Aangepaste omleiding
Vanaf de Industrielaan blijft de Bulestraat bijgevolg nog even enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Dit zijn bewoners of mensen die een handelszaak in de Bulestraat willen bereiken. 

Tip: de inritten van de plaatselijke handelszaken zijn bereikbaar vanaf de kant van Het Bremmeken.

Doorgaand verkeer (verkeer dat de Bulestraat enkel gebruikt om de gewestweg N152 te bereiken), volgt nog steeds een omleiding via de Industrielaan om de gewestweg te bereiken.
klik op het kaartje om het te vergroten
Haltes De Lijn

Ook de bussen van De Lijn (lijnen 540 en 542) blijven de omleiding via Industrielaan nog tot eind volgende week volgen. Hierdoor bedienen de lijnen 540 en 542 tijdelijk volgende haltes niet: Industrielaan richting Geel/Westerlo, Kleine Landeigendom, Olen Dorp en Bulestraat. De andere op- en afstapplaatsen blijven behouden. De extra vervanghalte ter hoogte van Paradijs in de richting van Geel/Westerlo blijft van kracht.

Voor buslijnen 305 en 541 verandert er voorlopig niets. Zij blijven in de richting van Herentals de alternatieve reisroute volgen via de Tramstraat. Dit omwille van het stukje eenrichtingsverkeer op de gewestweg. Richting Westerlo/Herselt (de omgekeerde route) volgen de buslijnen 305 en 541 wel de normale reisroute via de gewestweg N152.

Download hier het overzicht.

klik op de foto om deze te vergroten
Fietsers 

Voor fietsers geldt een omleiding langs Het Bremmeken en Ven in de ene richting en het Schoolpaddeke en Drogebroodstraat in de andere richting.

Opgelet: hou bij het gebruik van de fietsomleiding langs het Schoolpaddeke rekening met de drukte rond het start- en einduur van de nabijgelegen school.

Bewoners ontvangen een brief met meer informatie. 

Herstelling fietspad N152

Tussen 18 en 28 februari komt een aannemer gedurende één werkdag dringende herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad op de N152 ter hoogte van de brug over de E313 (zie oranje pijl op foto). Hiervoor wordt er tijdelijk één baanvak afgesloten. Er is een beurtelingse doorgang voorzien voor doorgaand verkeer via verkeerslichten. Fietsers kunnen door via het afgezette rijvak. De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.


klik op de foto om deze te vergroten