dinsdag 12 januari 2021

Proefopstelling Voortkapselseweg krijgt definitief karakter

 

Veiligere schoolomgeving dankzij knip en schoolstraat

Sinds april van dit jaar is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Voortkapelseweg. Het ging om een proefopstelling om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Paaltjes en blokken ter hoogte van de toegangspoort van en naar de basisschool Willem Tell maken dat auto’s de straat niet meer kunnen in- of uitrijden. Aan de andere kant van de straat wordt er bij het begin en einde van de schooldag een schoolstraat ingesteld. De Voortkapelseweg wordt dan korte tijd afgesloten met een nadarhek.

Van proefopstelling naar definitieve situatie

De gemeenteraad besliste om de proefopstelling definitief te maken. De beslissing volgde na verschillende positieve evaluaties met de school en de politiediensten.

Dit wil zeggen dat de huidige situatie een definitief karakter krijgt.

 • Voertuigen kunnen de Voortkapelseweg niet meer in- of uitrijden langs het kruispunt met Noorderwijkseweg en Tramstraat. Voor fietsers en voetgangers blijft dit uiteraard wel mogelijk.
 • Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat langs het kruispunt met de Kattestraat afgesloten met een nadarhek. Fietsers en voetgangers kunnen er nog door. Ook bewoners mogen de schoolstraat stapvoets blijven uitrijden.

Bijkomende aanpassingen nodig

De ingreep zorgt ervoor dat de inwoners van onder meer Voortkapelseweg, Weeën en Kattebos nu via de Kattestraat naar de Oosterwijkseweg moeten rijden. Daar is het dus wat drukker geworden.

Een aandachtspunt is het kruispunt van Kattestraat met Oosterwijkseweg. De zichtbaarheid is hier niet optimaal als er auto’s geparkeerd staan bij het restaurant ‘Peking Lou’. Daarom gaat deze parkeerplaats op termijn verdwijnen en komt er een plantvak met lage beplanting.

Ook de wegmarkering die de parkeervakken op Voortkapselseweg afbakent, zal verwijderd worden.

Hoe kom je best naar school?

We moedigen iedereen aan om per fiets of te voet naar school te komen. Lukt dat niet? Maak dan gebruik van de parkeerplaatsen in St.-Maartenstraat, Processieweg, het dorpsplein of het laatste stukje Voortkapelseweg (richting Weeën).

Het braakliggend perceel op het kruispunt Voortkapelseweg – Tramstraat is tijdens de schooluren voorbehouden voor bussen. Auto’s mogen hier niet parkeren. Ook op het wegsegment Voortkapelseweg tussen het kruispunt en de paaltjes is parkeren niet toegestaan. Bovendien is het verboden om Voortkapelseweg in te rijden vanaf dit kruispunt. Er worden regelmatig controles uitgevoerd.

 Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk? Kijk dan zeker eens op www.olen.be/product/1277/.

 

maandag 20 april 2020

Knip en schoolstraat Voortkapelseweg zorgen voor verkeersveilige schoolomgeving

Vanaf vandaag, maandag 20 april, wijzigt de verkeerssituatie in de Voortkapelseweg. We gaan van start met een zogenaamde knip en het concept van een schoolstraat. Het gaat om een proefopstelling die we gaan evalueren in de herfstvakantie van 2020 om zo te komen tot een definitieve situatie bij de heraanleg van de dorpskern.

Wat houdt een filter of zogenaamde ‘knip’ in? 
Betonblokken zorgen ervoor dat je met de auto niet meer van de Voortkapelseweg naar de Noorderwijkseweg/Tramstraat kan rijden of omgekeerd. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard nog wel door. Inwoners van de Voortkapelseweg, Weeën, Kattebos en Kattestraat kunnen enkel nog via de Kattestraat naar Oosterwijkseweg en omgekeerd. In de plaats krijgen ze door de knip een rustige straat waarin enkel nog plaatselijk verkeer rijdt. 

Wat is een schoolstraat? 
De Voortkapelseweg wordt aan de kant van de Kattestraat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd afgesloten met een nadarhek. Enkel fietsers en voetgangers mogen dan de straat in en uit. Inwoners van de Voortkapelseweg mogen de straat enkel nog stapvoets uitrijden. Zo kunnen stappende en trappende leerlingen veilig op school toekomen en vertrekken. 

Meer weten?
Hier krijg je een antwoord op veelgestelde vragen. Heb je nadien toch nog een vraag? Stuur dan een mail naar verkeer@olen.be.


donderdag 9 april 2020

Verkeerslichten Bulestraat en Tramstraat in werking

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aan Bulestraat en Tramstraat op woensdag 8 april in werking gesteld. 

(Foto van enkele dagen voor de verkeerslichten in werking werden gesteld.)


dinsdag 7 april 2020

Vervolg rioolrenovatie op 9 en 10 april

Op donderdag 9 en vrijdag 10 april werkt een onderaannemer verder aan de oude straatriolering langs de gewestweg N152. Tijdens deze twee dagen wordt een kunststof ‘kous’ aangebracht in de oude riolering om ze zo te vernieuwen. 

Hetzelfde rioleringsnet werd enkele weken geleden al deels onder handen genomen maar door de uitbraak van het coronavirus zijn de werken niet volledig klaar geraakt. Bewoners langsheen het traject ontvangen een brief met meer info en de te nemen maatregelen.

donderdag 2 april 2020

Update gewijzigde verkeerssituatie Bulestraat

Sinds de opening van de doortocht in Olen-Centrum is het op de gewestweg N152 komende van Herentals verboden om ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat linksaf te slaan richting Bulestraat. De verkeersborden geven dit ook duidelijk aan. 

De politie schreef inmiddels 277 PV’s uit voor deze verkeersovertreding. Begin deze week plaatsten we een extra bord om dit bijkomend te verduidelijken. Breng je buren, vrienden, kennissen,… nog eens extra op de hoogte over deze gewijzigde verkeerssituatie (bv. telefonisch of online). Een verwittigd man/vrouw is er twee waard. 

Waarom kan je vanuit Herentals niet meer linksaf slaan?

Het linksafslaand verkeer zorgde in het verleden voor lange wachtrijen tijdens de spitsuren. Enkel wanneer een lange voorsorteerstrook voorzien wordt, zouden de wachtrijen verdwijnen. De komst van deze voorsorteerstrook zou betekenen dat de prachtige historische lindes moeten verdwijnen en dat het centrum herleid wordt tot een verkeersknooppunt. Verkeerstellingen hebben in het verleden aangetoond dat heel wat links afslaande bestuurders de Industrielaan beter kunnen gebruiken om hun reisdoel te bereiken. Er volgen in de toekomst wellicht nog initiatieven om sluipverkeer in Ven en Het Bremmeken te vermijden.
dinsdag 31 maart 2020

Wegmarkeringen volledig aangebracht

Hoera, vandaag zijn ALLE (zowel machinaal als handmatig) wegmarkeringen aangebracht in Olen-Centrum!

 • CHECK  : wegmarkeringen 
 • COMING SOON: werkende verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat
vrijdag 27 maart 2020

Aanbrengen (deel) wegmarkeringen in week van 30 maart

Volgende week – in de week van 30 maart - plaatst de aannemer een deel van de wegmarkeringen (belijning) op de gewestweg in Olen-Centrum. Het gaat over het gedeelte dat machinaal kan aangebracht worden. Hiervoor is slechts een beperkt aantal werkmensen nodig, waardoor de social distancing maatregel niet in gedrang komt.

Planning
 • Maandag: Het oppervlak waar de wegmarkeringen worden op aangebracht krijgt een stralingsbeurt.
 • Dinsdag en/of woensdag: De aannemer brengt de wegmarkeringen aan.

Hinder

Omwille van de opgelegde coronamaatregelen komt er momenteel logischerwijze minder verkeer door het centrum. Hierdoor kan de rijweg openblijven tijdens het aanbrengen van de wegmarkeringen. Er is enkel lichte hinder mogelijk bij het kruisen van de werken.

Andere wegmarkeringen

De andere wegmarkeringen die handmatig aangebracht moeten worden, zoals zebrapaden, vinden op een later moment plaats. Dit kan pas na de coronacrisis omdat hiervoor meer vakmensen nodig zijn.

woensdag 25 maart 2020

Knip en schoolstraat Voortkapelseweg zorgen voor verkeersveilige schoolomgeving

Op 20 april wijzigt de verkeerssituatie in de Voortkapelseweg. Vanaf dan gaan we van start met een zogenaamde knip en het concept van de schoolstraat.

Wat houdt een filter of zogenaamde ‘knip’ in?
Betonblokken zorgen ervoor dat je met de auto niet meer van de Voortkapelseweg naar de Noorderwijkseweg/Tramstraat kan rijden of omgekeerd. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard nog wel door.
Inwoners van de Voortkapelseweg, Weeën, Kattebos en Kattestraat kunnen enkel nog via de Kattestraat naar Oosterwijkseweg en omgekeerd. In de plaats krijgen ze door de knip een rustige straat waarin enkel nog plaatselijk verkeer rijdt.

Wat is een schoolstraat?

De Voortkapelseweg wordt aan de kant van de Kattestraat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd afgesloten met een nadarhek. Enkel fietsers en voetgangers mogen dan de straat in en uit. Inwoners van de Voortkapelseweg mogen de straat enkel nog stapvoets uitrijden. Zo kunnen stappende en trappende leerlingen veilig op school toekomen en vertrekken. 

Meer weten?

Op www.olen.be/product/1277/verkeersveilige-schoolomgeving-willem-tell krijg je een antwoord op veelgestelde vragen.
Heb je nadien toch nog een vraag? Stuur dan een mail naar verkeer@olen.be

vrijdag 20 maart 2020

Doortocht Olen-Centrum terug open vanaf vrijdagavond 20 maart

Goed nieuws. Vandaag, vrijdag 20 maart, rond 16.00 uur gaat de gewestweg N152 in Olen-Centrum terug in beide richtingen open. Dit betekent dat er een einde komt aan een lange periode van omleidingen. 

Wees extra voorzichtig 

Het lokaal bestuur vraagt wel om extra voorzichtig te zijn. Dit omdat sommige werken nog niet zijn uitgevoerd omwille van de heersende coronamaatregelen. 

Welke werken moeten nog gebeuren en waarmee moet je bijgevolg rekening houden? 

 • Er zijn nog geen wegmarkeringen aangebracht.
  -> Zorg er dus voor dat je steeds goed aan jouw kant van de weg blijft rijden. 
 • De verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat zijn nog niet in werking.
  -> Dit betekent dat de voorrangsregels en aanwezige verkeersborden geldig zijn en gerespecteerd moeten worden.
 • Het fietspad langs de gewestweg in asfalt is klaar. De bovenlaag van het fietspad achter de lindebomen in ternair zand* is echter nog niet aangebracht. Dit komt omdat de centrale die het ternair mengsel produceert tijdelijk gesloten is door de coronacrisis.
  (* Ternair zand is een waterdoorlatend mengsel van verschillende materialen.)
  -> Hoewel het fietspad aan de lindebomen nog moet afgewerkt worden, kan je ook dit fietspad al gebruiken.
Zoals je leest, moeten er nog enkele cruciale werken (en hier en daar nog wat afwerkingen) gebeuren. Deze werken vinden plaats zodra de coronacrisis ten einde is. Aangezien een exacte timing moeilijk in te schatten is, besliste het bestuur nu al om de doortocht open te stellen. In ruil vragen we wel iedereen om alle verkeersregels strikt na te leven. 

Opgelet: gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van Bulestraat 

Kom je vanuit Herentals dan mag je voortaan ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat de Bulestraat niet meer indraaien. De verkeersborden geven dit ook duidelijk aan. Een ANPR-camera controleert of de verkeersregel wordt nageleefd. Indien je deze regel overtreedt, ontvang je een boete.

Tip: Om de industriezone of een andere nabijgelegen bestemming te bereiken, sla je best eerder op de gewestweg de Industrielaan in. Heb je geen bestemming in de omgeving van Ven, vermijd dan ook deze buurt.

Opgelet: lijnbussen vormen een uitzondering op deze regel. Zij mogen vanuit Herentals wel nog de Bulestraat indraaien. 


Bussen van De Lijn 

De lijnbussen volgen vanaf zaterdag 21 maart opnieuw de normale route van voor de werken. Ook bedienen ze opnieuw de oude bushaltes (bijvoorbeeld ter hoogte van Dorp). Alle tijdelijke vervanghaltes die door de werken werden opgezet, verdwijnen. 

Bijkomende maatregelen aan Willem Tell vanaf 20/4 

Vanaf 20 april, de maandag na de paasvakantie, gelden er nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van basisschool Willem Tell te vergroten. Hierover lees je binnenkort meer op onze site en in De Driehoek van april.  

We zijn momenteel niet in de mogelijkheid om hierover bewonersbrieven te verspreiden. Deel dit nieuws dus zeker digitaal of telefonisch met je buren en kennissen in Olen!

dinsdag 17 maart 2020

Aanbrengen toplaag fietspaden vanaf 18 maart

Op woensdag 18 maart brengt de aannemer de asfalt toplaag van het fietspad aan langs de gewestweg. Ook het fietspad achter de lindebomen krijgt een bovenlaag, dit in ternair zand (*). Vooraleer de aannemer de bovenste laag van de fietspaden kan leggen, moet er eerst een kleeflaag aangebracht worden. 

Omdat deze laag zeer kleverig is en onuitwisbare sporen kan achterlaten op verhardingen, kleding en schoenen, mag het fietspad op woensdag 18 maart de volledige dag niet betreden worden. 

Als alles volgens plan verloopt, volgen vanaf donderdag 19 maart de wegmarkeringen.

Opgelet: de planning is onderhevig aan verder opgelegde coronamaatregelen.

(*) Ternair zand is een waterdoorlatend mengsel van verschillende materialen.

woensdag 11 maart 2020

Rioolrenovatie op 16 en 17 maart

Op maandag 16 en dinsdag 17 maart werkt een onderaannemer aan de oude straatriolering langs de gewestweg N152. Deze riolering is momenteel in slechte staat. Tijdens deze twee dagen wordt een kunststof ‘kous’ aangebracht in de oude riolering om ze zo te vernieuwen. Bewoners langsheen het traject ontvangen een brief met meer info en de te nemen maatregelen.

dinsdag 10 maart 2020

Inzagen en opvullen voegen rijweg van start

Morgen, op woensdag 11 maart, start de (onder)aannemer met het inzagen van de voegen van de rijweg. Dat is nodig om voldoende ruimte te creëren voor het plaatsen van de voegvullingen. Het inzagen duurt waarschijnlijk twee à drie werkdagen en kan mogelijk tijdelijk geluidshinder veroorzaken.

Onmiddellijk na het inzagen is het opvullen van de voegen aan de beurt. Midden volgende week zou dit werk klaar moeten zijn waarna de wegmarkeringen worden aangebracht. 

In de loop van volgende week volgt er wellicht een nieuwe update.

Deel uitgevoerde werken Olen-Centrum beschadigd door onbekende(n)

Een bestuurder heeft afgelopen weekend opnieuw een deel van de uitgevoerde werken in Olen-Centrum vernield. De persoon in kwestie probeerde via het fietspad en de groenzone op de werf te geraken. Hierbij is zowel het fietspad, de beplanting als gestockeerd bouwmateriaal bevuild en beschadigd geraakt. Het bestuur en het projectteam betreuren het gedrag van deze tot nu toe onbekende dader. Er wordt een pv opgesteld tegen onbekenden. 

OPROEP: Heb je het afgelopen weekend iets verdacht gezien en weet je meer over bovenstaande feiten? Neem dan zeker contact op met de politie of leden van het projectteam. De aannemer moet de beschadigingen nu op eigen kosten terug herstellen. De schade bedraagt enkele duizenden euro’s. 


beschadigingen

dinsdag 18 februari 2020

Nieuwe vertraging voor werken in Olen-Centrum: weg blijft dicht

In de loop van maart mogelijk wel heropening in één rijrichting

De werken aan de doortocht in Olen-Centrum raken eind februari niet afgerond. De aannemer moet nog enkele taken uitvoeren vooraleer het verkeer in beide richtingen opnieuw door het dorp kan rijden. Wanneer de werken volledig klaar zullen zijn, is nog niet duidelijk. Wij onderzoeken momenteel wel de mogelijkheid om in de loop van maart al één rijrichting te heropenen.

Welke werken moeten er nog gebeuren? 

1. aanplanten van het groen 

De groenaanplanting wordt op dit moment uitgevoerd. 

2. opvullen voegen van de rijweg 

De voegen tussen de betonvakken moeten nog opgevuld worden. Eerst moet de aannemer de voegen nog inzagen en reinigen. Onmiddellijk daarna is de opvulling aan de beurt. Na het aanbrengen van de vullingen is er een dag uitharding nodig. 

Wanneer gepland?
Om de voegen te kunnen opvullen moet het droog en minstens 18 uur lang 5°C zijn. Door de vele regen van de afgelopen weken staat deze taak op de agenda in de week van 2 maart. We volgen de weersvoorspellingen op. 


3. schilderen wegmarkeringen op de gewestweg, in de zijstraten en op de fietspaden

Wegmarkeringen zoals lijnen op de weg en belijning om parkeervakken en zebrapaden aan te geven zijn nodig voor de veiligheid van elke weggebruiker. 


Wanneer gepland? De aannemer kan deze taak uitvoeren na de uithardingsperiode van de voegvullingen van de rijweg, zie puntje 2. Het wegoppervlak moet wel droog zijn. 

4. aanbrengen toplaag asfalt op de fietspaden

De fietspaden krijgen een toplaag in asfalt met een rode tint. De centrales die zo’n asfalt produceren, starten pas in maart na de winter- en onderhoudsperiode opnieuw op. Het gebrek aan asfalt brengt de grootste vertraging met zich mee. 

Wanneer gepland? De centrale kan het gewenste asfalt in de week van 16 maart produceren. De aannemer bekijkt of er nog een andere centrale is die eventueel vroeger kan produceren en leveren. Zodra we het asfalt hebben en de oppervlaktetemperatuur minstens 10°C bedraagt, brengt de aannemer de toplaag aan. 

Een langere periode van hinder 

De weg kan door de nog uit te voeren werken voorlopig niet opengesteld worden. We bekijken intussen wel of het mogelijk is om de gewestweg in de loop van maart al in één rijrichting te heropenen, namelijk van Herselt in de richting van Herentals. De aannemer onderzoekt samen met zijn onderaannemer op welke manier en onder welke voorwaarden dit kan. Het openstellen in één richting kan ten vroegste na het aanbrengen van de wegmarkeringen omwille van de veiligheid. Eén rijhelft moet sowieso afgesloten blijven zodat de aannemer op een veilige manier de fietspaden kan afwerken. 

Het dorpsplein en de parking op het plein zijn via de Sint-Maartenstraat nog steeds te allen tijde bereikbaar. Geen reden dus om een bezoekje aan jouw favoriete handelaar of horecazaak uit te stellen.

Wij doen ons best om de werken alsnog zo snel mogelijk te beëindigen. Hou de komende weken de website goed in de gaten. Zodra we nieuwe info hebben, kan je die daar onmiddellijk lezen.

donderdag 13 februari 2020

Slimme ledverlichting in Olen-Centrum en update

Woensdag 12 februari plaatste Fluvius de nieuwe led-armaturen op de verlichtingspalen.

Er werd gekozen voor ‘slimme ledverlichting’. Dat zijn ledverlichtingstoestellen die individueel bediend kunnen worden. Vanop afstand kunnen de branduren worden ingesteld of kan de lichtintensiteit verhoogd worden bijvoorbeeld in geval van noodsituaties, ongevallen of evenementen. De slimme leds melden zelf automatisch een defect aan netbedrijf Fluvius.

Daarnaast maakt het smart systeem voor de sturing van de verlichting ook smart city-toepassingen mogelijk zoals luchtkwaliteitsmeters, parkeerbegeleiding, veiligheidscamera’s of publieke wifi-netwerken. Het uitgebreide netwerk licht- en elektriciteitsmasten van Fluvius is immers ideaal voor de plaatsing van dat soort toestellen en er is ook telkens een elektriciteitsaansluiting aanwezig.slimme ledverlichting
Wat moet er nog gebeuren?

Tijdens de laatste fase is de asfaltering van het fietspad, de voegvulling van de rijweg, het aanbrengen van de wegmarkeringen (gewestweg, zijstraten en fietspaden) en het aanplanten van het groen aan de beurt. Momenteel zijn we nog aan het wachten op de levering van het asfalt. Zodra we hier meer nieuws over hebben van onze leverancier, bezorgen we jullie een nieuwe update, wellicht begin volgende week. Het weer kan mogelijk voor vertraging zorgen.