dinsdag 18 februari 2020

Nieuwe vertraging voor werken in Olen-Centrum: weg blijft dicht

In de loop van maart mogelijk wel heropening in één rijrichting

De werken aan de doortocht in Olen-Centrum raken eind februari niet afgerond. De aannemer moet nog enkele taken uitvoeren vooraleer het verkeer in beide richtingen opnieuw door het dorp kan rijden. Wanneer de werken volledig klaar zullen zijn, is nog niet duidelijk. Wij onderzoeken momenteel wel de mogelijkheid om in de loop van maart al één rijrichting te heropenen.

Welke werken moeten er nog gebeuren? 

1. aanplanten van het groen 

De groenaanplanting wordt op dit moment uitgevoerd. 

2. opvullen voegen van de rijweg 

De voegen tussen de betonvakken moeten nog opgevuld worden. Eerst moet de aannemer de voegen nog inzagen en reinigen. Onmiddellijk daarna is de opvulling aan de beurt. Na het aanbrengen van de vullingen is er een dag uitharding nodig. 

Wanneer gepland?
Om de voegen te kunnen opvullen moet het droog en minstens 18 uur lang 5°C zijn. Door de vele regen van de afgelopen weken staat deze taak op de agenda in de week van 2 maart. We volgen de weersvoorspellingen op. 


3. schilderen wegmarkeringen op de gewestweg, in de zijstraten en op de fietspaden

Wegmarkeringen zoals lijnen op de weg en belijning om parkeervakken en zebrapaden aan te geven zijn nodig voor de veiligheid van elke weggebruiker. 


Wanneer gepland? De aannemer kan deze taak uitvoeren na de uithardingsperiode van de voegvullingen van de rijweg, zie puntje 2. Het wegoppervlak moet wel droog zijn. 

4. aanbrengen toplaag asfalt op de fietspaden

De fietspaden krijgen een toplaag in asfalt met een rode tint. De centrales die zo’n asfalt produceren, starten pas in maart na de winter- en onderhoudsperiode opnieuw op. Het gebrek aan asfalt brengt de grootste vertraging met zich mee. 

Wanneer gepland? De centrale kan het gewenste asfalt in de week van 16 maart produceren. De aannemer bekijkt of er nog een andere centrale is die eventueel vroeger kan produceren en leveren. Zodra we het asfalt hebben en de oppervlaktetemperatuur minstens 10°C bedraagt, brengt de aannemer de toplaag aan. 

Een langere periode van hinder 

De weg kan door de nog uit te voeren werken voorlopig niet opengesteld worden. We bekijken intussen wel of het mogelijk is om de gewestweg in de loop van maart al in één rijrichting te heropenen, namelijk van Herselt in de richting van Herentals. De aannemer onderzoekt samen met zijn onderaannemer op welke manier en onder welke voorwaarden dit kan. Het openstellen in één richting kan ten vroegste na het aanbrengen van de wegmarkeringen omwille van de veiligheid. Eén rijhelft moet sowieso afgesloten blijven zodat de aannemer op een veilige manier de fietspaden kan afwerken. 

Het dorpsplein en de parking op het plein zijn via de Sint-Maartenstraat nog steeds te allen tijde bereikbaar. Geen reden dus om een bezoekje aan jouw favoriete handelaar of horecazaak uit te stellen.

Wij doen ons best om de werken alsnog zo snel mogelijk te beëindigen. Hou de komende weken de website goed in de gaten. Zodra we nieuwe info hebben, kan je die daar onmiddellijk lezen.

donderdag 13 februari 2020

Slimme ledverlichting in Olen-Centrum en update

Woensdag 12 februari plaatste Fluvius de nieuwe led-armaturen op de verlichtingspalen.

Er werd gekozen voor ‘slimme ledverlichting’. Dat zijn ledverlichtingstoestellen die individueel bediend kunnen worden. Vanop afstand kunnen de branduren worden ingesteld of kan de lichtintensiteit verhoogd worden bijvoorbeeld in geval van noodsituaties, ongevallen of evenementen. De slimme leds melden zelf automatisch een defect aan netbedrijf Fluvius.

Daarnaast maakt het smart systeem voor de sturing van de verlichting ook smart city-toepassingen mogelijk zoals luchtkwaliteitsmeters, parkeerbegeleiding, veiligheidscamera’s of publieke wifi-netwerken. Het uitgebreide netwerk licht- en elektriciteitsmasten van Fluvius is immers ideaal voor de plaatsing van dat soort toestellen en er is ook telkens een elektriciteitsaansluiting aanwezig.slimme ledverlichting
Wat moet er nog gebeuren?

Tijdens de laatste fase is de asfaltering van het fietspad, de voegvulling van de rijweg, het aanbrengen van de wegmarkeringen (gewestweg, zijstraten en fietspaden) en het aanplanten van het groen aan de beurt. Momenteel zijn we nog aan het wachten op de levering van het asfalt. Zodra we hier meer nieuws over hebben van onze leverancier, bezorgen we jullie een nieuwe update, wellicht begin volgende week. Het weer kan mogelijk voor vertraging zorgen.