Stand van zaken

UPDATE 9 MAART 2020


Recent uitgevoerd:

  • aanplanting van het groen
Nog uit te voeren:
  • rioolrenovatie
  • opvullen voegen van de rijweg
  • schilderen wegmarkeringen op de gewestweg, in de zijstraten en op de fietspaden
  • aanbrengen toplaag asfalt op de fietspaden