dinsdag 31 maart 2020

Wegmarkeringen volledig aangebracht

Hoera, vandaag zijn ALLE (zowel machinaal als handmatig) wegmarkeringen aangebracht in Olen-Centrum!

 • CHECK  : wegmarkeringen 
 • COMING SOON: werkende verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat
vrijdag 27 maart 2020

Aanbrengen (deel) wegmarkeringen in week van 30 maart

Volgende week – in de week van 30 maart - plaatst de aannemer een deel van de wegmarkeringen (belijning) op de gewestweg in Olen-Centrum. Het gaat over het gedeelte dat machinaal kan aangebracht worden. Hiervoor is slechts een beperkt aantal werkmensen nodig, waardoor de social distancing maatregel niet in gedrang komt.

Planning
 • Maandag: Het oppervlak waar de wegmarkeringen worden op aangebracht krijgt een stralingsbeurt.
 • Dinsdag en/of woensdag: De aannemer brengt de wegmarkeringen aan.

Hinder

Omwille van de opgelegde coronamaatregelen komt er momenteel logischerwijze minder verkeer door het centrum. Hierdoor kan de rijweg openblijven tijdens het aanbrengen van de wegmarkeringen. Er is enkel lichte hinder mogelijk bij het kruisen van de werken.

Andere wegmarkeringen

De andere wegmarkeringen die handmatig aangebracht moeten worden, zoals zebrapaden, vinden op een later moment plaats. Dit kan pas na de coronacrisis omdat hiervoor meer vakmensen nodig zijn.

woensdag 25 maart 2020

Knip en schoolstraat Voortkapelseweg zorgen voor verkeersveilige schoolomgeving

Op 20 april wijzigt de verkeerssituatie in de Voortkapelseweg. Vanaf dan gaan we van start met een zogenaamde knip en het concept van de schoolstraat.

Wat houdt een filter of zogenaamde ‘knip’ in?
Betonblokken zorgen ervoor dat je met de auto niet meer van de Voortkapelseweg naar de Noorderwijkseweg/Tramstraat kan rijden of omgekeerd. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard nog wel door.
Inwoners van de Voortkapelseweg, Weeën, Kattebos en Kattestraat kunnen enkel nog via de Kattestraat naar Oosterwijkseweg en omgekeerd. In de plaats krijgen ze door de knip een rustige straat waarin enkel nog plaatselijk verkeer rijdt.

Wat is een schoolstraat?

De Voortkapelseweg wordt aan de kant van de Kattestraat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd afgesloten met een nadarhek. Enkel fietsers en voetgangers mogen dan de straat in en uit. Inwoners van de Voortkapelseweg mogen de straat enkel nog stapvoets uitrijden. Zo kunnen stappende en trappende leerlingen veilig op school toekomen en vertrekken. 

Meer weten?

Op www.olen.be/product/1277/verkeersveilige-schoolomgeving-willem-tell krijg je een antwoord op veelgestelde vragen.
Heb je nadien toch nog een vraag? Stuur dan een mail naar verkeer@olen.be

vrijdag 20 maart 2020

Doortocht Olen-Centrum terug open vanaf vrijdagavond 20 maart

Goed nieuws. Vandaag, vrijdag 20 maart, rond 16.00 uur gaat de gewestweg N152 in Olen-Centrum terug in beide richtingen open. Dit betekent dat er een einde komt aan een lange periode van omleidingen. 

Wees extra voorzichtig 

Het lokaal bestuur vraagt wel om extra voorzichtig te zijn. Dit omdat sommige werken nog niet zijn uitgevoerd omwille van de heersende coronamaatregelen. 

Welke werken moeten nog gebeuren en waarmee moet je bijgevolg rekening houden? 

 • Er zijn nog geen wegmarkeringen aangebracht.
  -> Zorg er dus voor dat je steeds goed aan jouw kant van de weg blijft rijden. 
 • De verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat zijn nog niet in werking.
  -> Dit betekent dat de voorrangsregels en aanwezige verkeersborden geldig zijn en gerespecteerd moeten worden.
 • Het fietspad langs de gewestweg in asfalt is klaar. De bovenlaag van het fietspad achter de lindebomen in ternair zand* is echter nog niet aangebracht. Dit komt omdat de centrale die het ternair mengsel produceert tijdelijk gesloten is door de coronacrisis.
  (* Ternair zand is een waterdoorlatend mengsel van verschillende materialen.)
  -> Hoewel het fietspad aan de lindebomen nog moet afgewerkt worden, kan je ook dit fietspad al gebruiken.
Zoals je leest, moeten er nog enkele cruciale werken (en hier en daar nog wat afwerkingen) gebeuren. Deze werken vinden plaats zodra de coronacrisis ten einde is. Aangezien een exacte timing moeilijk in te schatten is, besliste het bestuur nu al om de doortocht open te stellen. In ruil vragen we wel iedereen om alle verkeersregels strikt na te leven. 

Opgelet: gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van Bulestraat 

Kom je vanuit Herentals dan mag je voortaan ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat de Bulestraat niet meer indraaien. De verkeersborden geven dit ook duidelijk aan. Een ANPR-camera controleert of de verkeersregel wordt nageleefd. Indien je deze regel overtreedt, ontvang je een boete.

Tip: Om de industriezone of een andere nabijgelegen bestemming te bereiken, sla je best eerder op de gewestweg de Industrielaan in. Heb je geen bestemming in de omgeving van Ven, vermijd dan ook deze buurt.

Opgelet: lijnbussen vormen een uitzondering op deze regel. Zij mogen vanuit Herentals wel nog de Bulestraat indraaien. 


Bussen van De Lijn 

De lijnbussen volgen vanaf zaterdag 21 maart opnieuw de normale route van voor de werken. Ook bedienen ze opnieuw de oude bushaltes (bijvoorbeeld ter hoogte van Dorp). Alle tijdelijke vervanghaltes die door de werken werden opgezet, verdwijnen. 

Bijkomende maatregelen aan Willem Tell vanaf 20/4 

Vanaf 20 april, de maandag na de paasvakantie, gelden er nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van basisschool Willem Tell te vergroten. Hierover lees je binnenkort meer op onze site en in De Driehoek van april.  

We zijn momenteel niet in de mogelijkheid om hierover bewonersbrieven te verspreiden. Deel dit nieuws dus zeker digitaal of telefonisch met je buren en kennissen in Olen!

dinsdag 17 maart 2020

Aanbrengen toplaag fietspaden vanaf 18 maart

Op woensdag 18 maart brengt de aannemer de asfalt toplaag van het fietspad aan langs de gewestweg. Ook het fietspad achter de lindebomen krijgt een bovenlaag, dit in ternair zand (*). Vooraleer de aannemer de bovenste laag van de fietspaden kan leggen, moet er eerst een kleeflaag aangebracht worden. 

Omdat deze laag zeer kleverig is en onuitwisbare sporen kan achterlaten op verhardingen, kleding en schoenen, mag het fietspad op woensdag 18 maart de volledige dag niet betreden worden. 

Als alles volgens plan verloopt, volgen vanaf donderdag 19 maart de wegmarkeringen.

Opgelet: de planning is onderhevig aan verder opgelegde coronamaatregelen.

(*) Ternair zand is een waterdoorlatend mengsel van verschillende materialen.

woensdag 11 maart 2020

Rioolrenovatie op 16 en 17 maart

Op maandag 16 en dinsdag 17 maart werkt een onderaannemer aan de oude straatriolering langs de gewestweg N152. Deze riolering is momenteel in slechte staat. Tijdens deze twee dagen wordt een kunststof ‘kous’ aangebracht in de oude riolering om ze zo te vernieuwen. Bewoners langsheen het traject ontvangen een brief met meer info en de te nemen maatregelen.

dinsdag 10 maart 2020

Inzagen en opvullen voegen rijweg van start

Morgen, op woensdag 11 maart, start de (onder)aannemer met het inzagen van de voegen van de rijweg. Dat is nodig om voldoende ruimte te creëren voor het plaatsen van de voegvullingen. Het inzagen duurt waarschijnlijk twee à drie werkdagen en kan mogelijk tijdelijk geluidshinder veroorzaken.

Onmiddellijk na het inzagen is het opvullen van de voegen aan de beurt. Midden volgende week zou dit werk klaar moeten zijn waarna de wegmarkeringen worden aangebracht. 

In de loop van volgende week volgt er wellicht een nieuwe update.

Deel uitgevoerde werken Olen-Centrum beschadigd door onbekende(n)

Een bestuurder heeft afgelopen weekend opnieuw een deel van de uitgevoerde werken in Olen-Centrum vernield. De persoon in kwestie probeerde via het fietspad en de groenzone op de werf te geraken. Hierbij is zowel het fietspad, de beplanting als gestockeerd bouwmateriaal bevuild en beschadigd geraakt. Het bestuur en het projectteam betreuren het gedrag van deze tot nu toe onbekende dader. Er wordt een pv opgesteld tegen onbekenden. 

OPROEP: Heb je het afgelopen weekend iets verdacht gezien en weet je meer over bovenstaande feiten? Neem dan zeker contact op met de politie of leden van het projectteam. De aannemer moet de beschadigingen nu op eigen kosten terug herstellen. De schade bedraagt enkele duizenden euro’s. 


beschadigingen