maandag 15 juli 2019

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum: een handige stand van zaken

Begin mei startte aannemer Superbeton met de werken aan de dorpskern in Olen-Centrum. Intussen is er al heel wat werk verzet. Als de aannemer op dit tempo kan blijven voortwerken, halen we de vooropgestelde einddatum van eind december.

Welke werken zijn er al gebeurd? 


Rioleringswerken


De aannemer legde de afgelopen maanden nieuwe riolering aan in Ven, in de zone voor het CM-gebouw en op de gewestweg N152 vanaf het kruispunt met Herentalseweg (kruispunt inbegrepen) tot aan het kruispunt met Tramstraat (kruispunt niet inbegrepen). Heel wat huizen werden intussen al aangesloten op de nieuwe regenwaterriolering. 

In de zone voor het CM-gebouw voerde de aannemer ook enkele verbeteringswerken uit aan het te behouden gedeelte van de riolering. Ook werkte hij verder aan de pompput ter hoogte van de groene dries in Ven. Die pompput moet op termijn het verzamelde regenwater in het opvangbekken pompen.

Wegenwerken

De aannemer bereidde de vernieuwing van het wegdek in Ven voor. Hij brak de bestaande voetpaden uit, legde de fundering van de weg aan en zorgde voor de aanleg van de straatgreppel in beton. Dit laatste moet zorgen voor de opvang van overtollig regenwater.


De betonstrook werd geplaatst door middel van glijbekisting.

Plaatsing van de pompput met een grote telescoopkraan.

De aannemer laat de werfzone proper achter tijdens het bouwverlof.


Wat na het bouwverlof?


Wegenwerken


Direct na het bouwverlof, op maandag 5 augustus, gaan de voorbereidingen voor de aanleg van het wegdek in Ven verder. Bedoeling is om het wegdek in Ven volledig vernieuwd te hebben tegen begin september. Het wegdek in de zone voor het CM-gebouw (Dorp 22-30) moet klaar zijn tegen eind september. 

Ook op de gewestweg N152 zelf start de aannemer direct na het bouwverlof met de voorbereidingen voor de aanleg van de rijweg. De aannemer plaatst funderingen en boordstenen vanaf kruispunt Herentalseweg-N152-Ven (inclusief) tot aan kruispunt Bulestraat. Zo kan hij in deze zone eind augustus beton gieten. Hierover volgt later meer info.

Rioleringswerken

In de week van 5 augustus vinden er nog enkele resterende rioleringswerken plaats op het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven. Op maandag 12 augustus, de tweede week na het bouwverlof, zet de aannemer ook de rioleringswerken verder op de gewestweg N152. Concreet werkt hij vanaf het kruispunt met Tramstraat (kruispunt inbegrepen) tot net voor het kruispunt met Boerenkrijglaan*. Aansluitend start de aannemer ook direct met de voorbereidingen voor de aanleg van de rijweg in deze zone.

* Het kruispunt N152-Boerenkrijglaan krijgt pas nieuwe riolering wanneer het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven terug open is voor al het verkeer, vermoedelijk half oktober. Dit om de hinder te beperken. De toplaag van de weg op het kruispunt met Boerenkrijglaan wordt wel al in de week van 12 augustus afgefreesd maar geeft slechts enkele uren hinder. Het exacte tijdstip verneem je binnenkort.


Omleidingen en hinder vanaf maandag 12 augustus 
(tweede week na bouwverlof)


Wijziging omleiding lokaal verkeer -3,5 ton


Door de werken ter hoogte van Tramstraat verschuift de omleiding voor lokaal verkeer -3,5 ton vanaf maandag 12 augustus van Tramstraat naar Kattestraat. Concreet loopt de omleiding via Kattestraat (in plaats van Tramstraat), Voortkapelseweg, Herentalseweg en Hezewijk en omgekeerd. Deze omleidingsroute blijft wellicht behouden tot het einde van de werken.

Om een vlotte doorstroom te garanderen langs de omleidingsroute, geldt er vanaf maandag 12 augustus een parkeerverbod in Kattestraat en Voortkapelseweg.

Wijziging halte lijnbussen 305 en 541

Lijnen 305 (Leuven Aarschot Herentals Turnhout) en 541* (Westerlo Voortkapel Herentals) volgen vanaf 12 augustus ook in beide richtingen de aangepaste omleiding langs Kattestraat om richting Herentals of Geel/Westerlo te rijden. De tijdelijke vervanghalte in Tramstraat verschuift bijgevolg naar Kattestraat. De op- en afstaphalte bevindt zich iets voorbij Chinees restaurant Peking Lou. Er komt ook een tijdelijke fietsenstalling. Voor de andere buslijnen blijft de situatie zoals nu.

* Lijn 541 rijdt enkel tijdens het schooljaar.

Klik op de foto om deze te vergroten.

Fietsers en voetgangers

Te voet of met de fiets kan je via het Slenterstraatje, de trage weg tussen Kattestraat en Tramstraat, naar Tramstraat. Van daaruit kan je via de trage weg Binnendoor het centrum bereiken om vervolgens via Herentalseweg of Bulestraat je traject verder te zetten.

Omleiding doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton

Voor doorgaand verkeer -3,5 en +3,5 ton (lees: verkeer dat niet specifiek in Olen-Centrum moet zijn) verandert er niets. Voor hen geldt nog steeds de grote omleiding langs het traject Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. Via de autostrade (E313 richting Antwerpen) kan je de werken mijden en via afrit Herentals-Oost verder rijden. Ook in de omgekeerde richting (E313 richting Hasselt) geldt deze route.


Klik op de foto om deze te vergroten.

Tip: de handelaars en horecazaken in het centrum zijn nog steeds bereikbaar. Spring er dus gerust eens binnen!