vrijdag 20 maart 2020

Doortocht Olen-Centrum terug open vanaf vrijdagavond 20 maart

Goed nieuws. Vandaag, vrijdag 20 maart, rond 16.00 uur gaat de gewestweg N152 in Olen-Centrum terug in beide richtingen open. Dit betekent dat er een einde komt aan een lange periode van omleidingen. 

Wees extra voorzichtig 

Het lokaal bestuur vraagt wel om extra voorzichtig te zijn. Dit omdat sommige werken nog niet zijn uitgevoerd omwille van de heersende coronamaatregelen. 

Welke werken moeten nog gebeuren en waarmee moet je bijgevolg rekening houden? 

 • Er zijn nog geen wegmarkeringen aangebracht.
  -> Zorg er dus voor dat je steeds goed aan jouw kant van de weg blijft rijden. 
 • De verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat zijn nog niet in werking.
  -> Dit betekent dat de voorrangsregels en aanwezige verkeersborden geldig zijn en gerespecteerd moeten worden.
 • Het fietspad langs de gewestweg in asfalt is klaar. De bovenlaag van het fietspad achter de lindebomen in ternair zand* is echter nog niet aangebracht. Dit komt omdat de centrale die het ternair mengsel produceert tijdelijk gesloten is door de coronacrisis.
  (* Ternair zand is een waterdoorlatend mengsel van verschillende materialen.)
  -> Hoewel het fietspad aan de lindebomen nog moet afgewerkt worden, kan je ook dit fietspad al gebruiken.
Zoals je leest, moeten er nog enkele cruciale werken (en hier en daar nog wat afwerkingen) gebeuren. Deze werken vinden plaats zodra de coronacrisis ten einde is. Aangezien een exacte timing moeilijk in te schatten is, besliste het bestuur nu al om de doortocht open te stellen. In ruil vragen we wel iedereen om alle verkeersregels strikt na te leven. 

Opgelet: gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van Bulestraat 

Kom je vanuit Herentals dan mag je voortaan ter hoogte van het kruispunt N152-Bulestraat de Bulestraat niet meer indraaien. De verkeersborden geven dit ook duidelijk aan. Een ANPR-camera controleert of de verkeersregel wordt nageleefd. Indien je deze regel overtreedt, ontvang je een boete.

Tip: Om de industriezone of een andere nabijgelegen bestemming te bereiken, sla je best eerder op de gewestweg de Industrielaan in. Heb je geen bestemming in de omgeving van Ven, vermijd dan ook deze buurt.

Opgelet: lijnbussen vormen een uitzondering op deze regel. Zij mogen vanuit Herentals wel nog de Bulestraat indraaien. 


Bussen van De Lijn 

De lijnbussen volgen vanaf zaterdag 21 maart opnieuw de normale route van voor de werken. Ook bedienen ze opnieuw de oude bushaltes (bijvoorbeeld ter hoogte van Dorp). Alle tijdelijke vervanghaltes die door de werken werden opgezet, verdwijnen. 

Bijkomende maatregelen aan Willem Tell vanaf 20/4 

Vanaf 20 april, de maandag na de paasvakantie, gelden er nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van basisschool Willem Tell te vergroten. Hierover lees je binnenkort meer op onze site en in De Driehoek van april.  

We zijn momenteel niet in de mogelijkheid om hierover bewonersbrieven te verspreiden. Deel dit nieuws dus zeker digitaal of telefonisch met je buren en kennissen in Olen!