dinsdag 17 maart 2020

Aanbrengen toplaag fietspaden vanaf 18 maart

Op woensdag 18 maart brengt de aannemer de asfalt toplaag van het fietspad aan langs de gewestweg. Ook het fietspad achter de lindebomen krijgt een bovenlaag, dit in ternair zand (*). Vooraleer de aannemer de bovenste laag van de fietspaden kan leggen, moet er eerst een kleeflaag aangebracht worden. 

Omdat deze laag zeer kleverig is en onuitwisbare sporen kan achterlaten op verhardingen, kleding en schoenen, mag het fietspad op woensdag 18 maart de volledige dag niet betreden worden. 

Als alles volgens plan verloopt, volgen vanaf donderdag 19 maart de wegmarkeringen.

Opgelet: de planning is onderhevig aan verder opgelegde coronamaatregelen.

(*) Ternair zand is een waterdoorlatend mengsel van verschillende materialen.