maandag 13 januari 2020

Stand van zaken wegenwerken maandag 13 januari

Na de kerstvakantie heeft de aannemer de werken in Olen-Centrum terug hervat.


Welke werken voert hij momenteel uit? 

  • Hij werkt de verharde zones naast de rijweg in Bulestraat (onder meer voet- en fietspaden) verder af.
  • Hij vult de verschillende groenzones verder aan met teelaarde ter voorbereiding van de aanplantingswerken in februari.
  • Hij werkt verder aan de afwerking van het bufferbekken en de pompput in Ven.
  • Op dinsdag 14 januari zaagt de aannemer de beschadigde betonvlakken in die binnenkort opnieuw opengebroken en hersteld moeten worden. Het inzagen heeft als doel verdere scheuren te voorkomen en dient als voorbereiding voor de verdere uitbrekingswerken die later deze maand volgen.

Wat staat er de komende weken nog op het programma?

  • Aanleg fietsverbinding doorheen het centrum onder de Lindebomen 
  • Verbinden van het regenwaterstelsel met de gracht rond de pastorie. De gracht doet namelijk in de toekomst mee dienst als noodoverlaat bij extreme buien of problemen met de pompput.
  • Vanaf 20 januari start Fluvius met de plaatsing van de nieuwe verplichtingspalen. Half februari worden de nieuwe led-armaturen op de palen geplaatst.

werken in Bulestraat